Vieritutkimusohjeet

Vieritutkimustoiminta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella toimii v.2009 perustettu moniammatillinen vieritutkimustyöryhmä, jonka tavoitteena on lisätä vieritutkimusten vieritutkimus analytiikan laadukasta toteutumista toteuttamista ja tekijöiden koulutusta. Työryhmä osallistuu yhdessä hankintatoimen kanssa vieritutkimusten hankintaan ja kilpailutukseen. Työryhmän toiminnan tavoitteena on yhtenäistää alueen vieritutkimuslaitteet/testit, laadunvarmistuskäytännöt ja ohjeistus. Seinäjoen keskussairaalan kliinisen kemian ja mikrobiologian laboratoriossa toimii vieritutkimusyksikkö, josta koordinoidaan alueen vieritutkimuskäytänteitä.

Jokaiselle testille/määritykselle tulisi olla riittävä laadunvarmistus. Tämä toteutetaan sisäisen laaduntarkkailun ja ulkoisten laadunarviointi kierrosten avulla. Kontrolliliuosten käyttöohjeissa on mainittu viitteellinen sisäisen laaduntarkkailun tekotiheys. Lisätietoja kliinisen kemia vieritutkimusyksiköstä.

Mikrobiologiset tutkimuksia tekevällä yksiköllä on oltava toimilupa ja nimetty tukilaboratorio, lisätietoja aiheesta kliinisen mikrobiologian yksiköstä.

Yhteystiedot:

puh. 06 415 5495

vieritestit@hyvaep.fi

Vieritestauksesta hallinnollisesti vastuussa oleva henkilö (toimintayksikön ylilääkäri tai osastonhoitaja) on vastuussa siitä, että hänen henkilökuntansa on koulutettu ja perehdytetty lain ja direktiivin vaatimusten mukaisesti (laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista). Mikäli tarpeellista, koulutus voidaan järjestää portaittain, jolloin ensin koulutetaan toimintayksiköihin vastuuhenkilöt, jotka edelleen kouluttavat yksikön vieritestejä suorittavan henkilöstön. Annetusta koulutuksesta tulee pitää kirjanpitoa, johon sekä kouluttaja että koulutettava kuittaavat pidetyn koulutuksen.

Perehdytyskortti vieritutkimuksiin

Yleisperehdytyslomake

 

 

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Harkittaessa uuden vieritutkimuslaitteen tai testin käyttöönotto, tulisi miettiä vieritutkimuksen edut ja haitat. Jos tutkimuksia on vähän, kannattaa tapauskohtaisesti harkita, onko järkevää hankkia laitetta tai testiä käyttöön. Tarvittaessa ota yhteys paikalliseen laboratorioon tai alueesi vieritutkimuksista vastaaviin henkilöihin.

Jokaiselle uudelle laitteelle tulisi tehdä käyttöönottotarkistus hoitoyksikössä yhteistyössä paikallisen laboratorion kanssa. Laitteista ja niiden sijainnista tulee pitää rekisteriä jäljitettävyyden takia.

Luettelo hoitoyksiköiden vieritutkimusmittareista

Uuden vieritutkimuslaitteen käyttöönotto (verifiointi) hoitoyksikössä

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Kaikki ammattikäyttäjien määrittämät vieritutkimustulokset tulisi vastata Lifecare-järjestelmään. Välitietojärjestelmiin liitetyt laitteet siirtävät tulokset automaattisesti, muut vastataan vieritutkimusten syöttö valikon kautta Lifecare-järjestelmään. Laboratoriossa voidaan poistaa potilaalle vastatut väärät tulokset liitteenä olevan lomakkeen tietojen mukaisesti. Vastauksen yhteyteen vastattuja kommentteja voidaan muokata hoitoyksikössä ohjeen mukaisesti.

Hoitoyksikön analysoiman virheellisen vieritutkimusvastauksen poisto laboratorion atk -järjes

Vieritutkimustulosten vastaaminen ja poistaminen Lifecare-järjestelmässä

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Näytteenä käytetään laitetoimittajan hyväksymiä tai laboratoriossa validoituja näytemuotoja. Näytteenotto tapahtuu laitetoimittajan tai yleisen alla olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Huomioi vieritutkimusnäytettä otettaessa näytteenoton ajankohta (ruokailu, fyysinen rasitus, lääkitys), joilla voi olla vaikutusta tulokseen. Lisäksi potilaan kliininen tila, kuivuminen tai turvotus, shokki tai heikko ääreisverenkierto voivat vaikuttaa tulokseen siten, että ihopistonäytettä ei tule käyttää, vaan vastaava näyte otetaan laskimosta. Tippakädestä ei ihopistonäytettä saa infuusion aikana ottaa.

Ihopistoon käytettävät lansetit hankintakausi 1.5.2021–30.4.2025 1.3

Ihopistonäytteen ottaminen vieritutkimuksiin

Vitrex Flex 3 -lansetin käyttöohje

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Vieritutkimusohjeet