Strategiat ja suunnitelmat

Hyvinvointialue- ja palvelustrategia

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hyvinvointialue- ja palvelustrategia on hyväksytty aluevaltuustossa 21.11.2022.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hyvinvointialue- ja palvelustrategia (PDF)

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hyvinvointialue- ja palvelustrategia -esitys (PDF)

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Aluevaltuusto on hyväksynyt 20.6.2022 Etelä-Pohjanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen 2021 ja hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022-2025.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikertomus 2021 ja hyvinvointisuunnitelma 2022-2025

Täydentävät asiakirjat:

Organisaatio- ja johtamisrakenne

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen päivitetty organisaatio- ja johtamisrakenne on hyväksytty 21.11.2022. Tutustu organisaatio- ja johtamisrakenteeseen.

HYVAEP organisaatio- ja johtamisrakenne

Hallintosääntö

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö on päivitetty aluevaltuustossa 21.11.2022.

HYVAEP hallintosääntö

Asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma

Asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma (pdf)