Mitokondriaalisen DNA:n rakennemuutosten tutkimus kudosnäytteestä 

Ts-Mitok-D 4102

Alihankittava tutkimus, Huslab, Huslab ohjekirja

Indikaatiot

Etenevän silmälihasheikkouden (PEO), Kearns-Sayren syndrooman ja Pearsonin syndrooman diagnostiikka, okulaarisen myastenian ja Kearns-Sayren erotusdiagnostiikka. Periytyvän PEO-taudin diagnostiikka, niiden neurologisten tautien diagnostiikka, joihin liittyy multippeleita mtDNA:n deleetioita tai mtDNA:n depleetio (mm. POLG- ja Twinkle-geenivirheiden aiheuttamat taudit).

Pyyntö

Näin pyydät tutkimusta

Näytteen mukana tulee olla kliinikon täyttämä HUSLAB:n lähete kudosnäytetutkimusta varten.

Katso M-PAD, jos pyydetään lisäksi lihaksen histologinen tutkimus.

Näyte

Näytteitä otetaan vastaan ma-pe klo 8.00-14.30. Näytteenotosta tiedotetaan patologian laboratorioon heti kun näytteenottopäivä ja kellonaika varmistuvat (yhteystiedot alla). Jos näytettä ei jostain syystä toimitetakaan, asiasta tulee ilmoittaa patologian laboratorioon.

Lihasnäyte otetaan tuoreena (ilman fiksatiivia) kuivaan mikrosentrifuugiputkeen (Eppenforf tai vastaava) ja toimitetaan välittömästi jäissä patologian laboratorioon. Näyte on jätettävä henkilökohtaisesti laboratoriohenkilökuntaan kuuluvalle.

Menetelmä

Mitokondrio-DNA:n monistus PCR-menetelmällä ja agaroosigeelielektroforeesi.

Tulos valmiina

Pääsääntöisesti 80 % tutkimuksista vastataan 13 työpäivässä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Tiedustelut

Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio puh. 06 415 4708

Muut tiedustelut: Patologian toimisto puh. 06 415 4703 ja puh. 050 474 4954

Päivitetty 19.7.2023