Arvonlisäverottomat yksityiset palvelut

Palvelut ovat pääsääntöisesti asiakkaalle omakustanteisia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien tiedot kootaan 1.1.2024 alkaen kansalliseen Soteri-rekisteriin (valvira.fi, linkki aukeaa uuteen välilehteen). Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen asiakkaat voivat tietopalvelun avulla hakea alueellaan toimivia palveluntuottajia ja niiden tietoja.

Vapautus arvonlisäverosta

Yksityiset sosiaalihuoltopalvelut ovat arvonlisäverottomia seuraavilla edellytyksillä:

 1. Palvelujentuottaja on rekisteröity (1.1.2024 alkaen Soteri-rekisterissä). Palveluntuottajalla, joka tuottaa sosiaalipalveluja pitää olla kaksiosainen rekisteröinti palvelujen tuottamiseen. Palveluntuottajarekisteröinti antaa yleisen kelpoisuuden toimia sote-palveluntuottajana. Palveluyksikön rekisteröinnillä aloitetaan tosiasiallinen toiminta. Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin rekisteröinti on hyväksytty.
 2. Sosiaalihuolto perustuu joko viranomaisen päätökseen tai palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen.
 3. Palveluntuottajalla on asiakkaan kanssa yhteistyössä tehty palvelu- tai muu vastaava suunnitelma.
 4. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palveluntuottaja seuraa.

Lisätietoa sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotuksesta (vero.fi, linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Palvelusuunnitelma ja -sopimus

Palvelusuunnitelma ja -sopimus asiakkaan ja palveluntuottajan välillä sisältää seuraavat asiat:

 • arvio tuen tarpeesta
 • arvio tarvittavista palveluista ja toimenpiteistä
 • arvio välttämättömistä sosiaalipalveluista, niiden alkamisajankohta ja kesto
 • kuinka usein asiakasta tavataan
 • arvio asiakkaan vahvuuksista ja voimavaroista
 • tavoitteet, johon sosiaalihuollon avulla pyritään
 • arvio asiakkuuden kestosta
 • tiedot eri alojen yhteistyötahoista, jotka osallistuvat tuen järjestämiseen
 • suunnitelman toteutumisen seurantaa koskevat tiedot

Kotitalousvähennys

Jos verovelvollinen teettää työtä kotonaan, hän voi vähentää osan työn kustannuksista veroistaan kotitalousvähennyksenä.

Kotitalousvähennys ei ole nimestään huolimatta kotitalouskohtainen vaan henkilökohtainen vähennys. Esimerkiksi molemmat puolisot voivat siis saada kotitalousvähennyksen, jos heillä on riittävästi kotitalousvähennykseen oikeuttavia kustannuksia.

Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö sekä verovelvollisen asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö. Tavanomaisuusvaatimus koskee sekä kotitaloustyötä että hoiva- ja hoitotyötä. Tavanomaisuudella tarkoitetaan työtä, jota tehdään yleisesti kodin ja siellä asuvien henkilöiden hyväksi.

Lisätietoa kotitalousvähennyksestä (vero.fi, linkki aukeaa uuteen välilehteen).