Yksityisen terveydenhuollon toimitilojen tarkastus

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta astui voimaan 1.1.2024. Lain myötä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rekisteröintien käsittely on siirtynyt kokonaisuudessaan Valviralle ja aluehallintovirastoille. Hyvinvointialueet eivät enää käsittele ilmoitus- ja lupa-asioita, eivätkä tee terveydenhuollon toimitilojen käyttöönottotarkastuksia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat eivät saa aloittaa palvelujen tuottamista ennen kuin palveluntuottaja ja tuotettavat palvelut on rekisteröity Soteri-rekisteriin.

Lisätietoa ja ohjeita:

 

Lisätietoa tarvittaessa:

Valvontaan liittyvät yhteydenotot: valvonta@hyvaep.fi