Yksityisen terveydenhuollon toimitilojen tarkastus

Yksityisen terveydenhuollon palveluiden aloittamiseen tarvitaan aluehallintoviraston lupa. Toimitiloissa tulee tehdä käyttöönottotarkastus, josta laaditun tarkastuskertomuksen palveluntuottaja liittää aluehallintovirastolle lähettämäänsä ilmoitukseen.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita silloin, kun palveluja annetaan itsenäisenä ammatinharjoittajana tai kun työnantaja järjestää itse työterveyshuollon lakisääteiset palvelut.

Tarkastuksen tilaaminen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Toimitiloja ei tarkasteta keskeneräisinä. Käyttöönottotarkastuksen voi kuitenkin varata etukäteen, kun on tiedossa, milloin tilat ovat valmiina toiminnan käynnistämiseksi. Toimitilatarkastuksia tehdään muun virkatyön ohessa. Siksi toivomme, että toimitilatarkastus tilataan vähintään 3–4 viikkoa aiemmin.

Hyvissä ajoin ennen tarkastuksen ajankohtaa palveluntuottajan tulee toimittaa esitäytetty tarkastuskertomuslomake ja mahdollinen laiteluettelo sekä liitteet sähköpostitse.

Toimintaohje

Palveluntuottajan tulee tehdä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle kirjallinen pyyntö tarkastuksesta ja lähettää se johtajaylilääkärin sihteeri Taina Näykille, taina.naykki@hyvaep.fi ja johtajaylilääkäri Kirsti Kähärälle kirsti.kahara@hyvaep.fi.

Pyynnön liitteenä tulee toimittaa huolellisesti esitäytetty tarkastuskertomuslomake ja tilan pohjapiirros sekä mahdolliset muut liitteet (lääkehoitosuunnitelma, laiteluettelo, omavalvontasuunnitelma tms).

Lomake: Yksityisen terveydenhuollon toimintayksikön tarkastuskertomus, käyttöönottotarkastus

Tarkastuskäynnin tekijä on yhteydessä tarkastuksen pyytäjään tarkastusajan sopimiseksi, kun pyyntö liitteineen on toimitettu Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle edellä mainitun ohjeen mukaisesti.

Hyvinvointialueella tarkastuksia tehdään pääosin johtajaylilääkärin tai avopalveluiden lähiylilääkärien toimesta riippuen tarkastettavan toimitilan sijainnista ja toiminnan luonteesta. Suun terveydenhuoltoa koskevat tarkastukset tehdään suun terveydenhuollon toimialueen ylihammaslääkärien toimesta.