Monialainen hyte-palvelukonsepti

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeen yksi tavoite on edistää hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista. Tähän pyritään kehittämällä monialaisia hyvinvointia ja terveyttä (hyte) edistäviä toimintamalleja, joiden avulla asukkaiden hyvinvointia edistetään erityisesti kuntien ja järjestöjen palveluilla sote-palveluiden rinnalla tai niiden sijaan.

Iso-Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan noin 20 % terveydenhuollon piiriin hakeutuvilla erityisesti iäkkäillä ihmisillä syy on ennemmin sosiaalinen kuin terveydellinen. Monialaisilla toimintamallien avulla mahdollistetaan mm. lähetekäytännöt sosiaali- ja terveyspalveluista hyte-palveluihin (ml. liikunta-, luonto- ja kulttuuripalvelut). Myös kunnat ja järjestöt hyötyvät yhteisistä toimintamalleista tavoittamalla asiakkaita ja huolehtimalla kuntalaisten hyvinvoinnista. Parhaimmillaan vähennetään sote-palveluiden kuormittumista, kun asukas hoitaa hyvinvointia ja terveyttään kunnan tai järjestön toiminnassa. (Kuva 1)

Kuva 1. Monialaiset hyte-palvelut asukkaiden hyvinvointia tukemassa

Hankkeessa osallistutaan myös THL:n koordinoimaan kansalliseen monialaisen hyte-palvelukonseptin kehittämisprojektiin (2022–2025). Kansallisen projektin tavoitteena on kuvata toimintamalli, jonka avulla hyvinvointialueen asiakkaat ja ammattilaiset löytävät helposti alueen kuntien ja kolmannen sektorin hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä, pärjäävyyttä, terveyttä ja osallisuutta edistävät palvelut ja toiminnot. (Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonsepti – THL.)

Kansallinen konsepti sisältää digiratkaisun kehittämisen, jonka tarkoituksena on koota eri toimijoiden hyte-palvelut yhteen paikkaan. Hankkeessa edistetään Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntien ja järjestöjen palveluiden näkyvyyttä kansallisella digitaalisella alustalla palvelutietovarannon (PTV) avulla. Digitaalisen alustan on tarkoitus toimia työkaluna hyvinvointialueen työntekijöille sekä asukkaille.  Asukkaat voivat etsiä digitaaliselta alustalta itselleen sopivia hyvinvointia edistäviä palveluita ja ammattilaiset voivat ohjata asiakkaitaan liikunta-, luonto- ja kulttuuripalveluihin.

Näin saat palvelusi esille digitaaliselle hyte-palvelutarjottimelle: Esite

Yhteyshenkilö:

Maaria Nortunen
Asiakaspalveluiden asiantuntija, monialainen hyte-palvelukonsepti
etunimi.sukunimi@hyvaep.fi