Kaksi palomiestä nousemassa paloautoon.

Pelastuslaitoksen palvelut

 

Alueen pelastustoimen tehtäviin kuuluu:

• ylläpitää pelastustoimen tehtäviä varten pelastustoimen järjestelmää
• huolehtia pelastustoimen alaan kuuluvasta valistuksesta ja neuvonnasta sekä toimia asiantuntijana pelastustointa koskevissa asioissa
• huolehtia pelastusviranomaisille kuuluvasta onnettomuuksien ehkäisystä ja vahinkojen rajoittamisesta sekä palotarkastuksista
• huolehtia pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä
• huolehtia osaltaan väestönsuojeluun kuuluvista tehtävistä ja ylläpitää niiden edellyttämää valmiutta
• yhteensovittaa eri viranomaisten ja pelastustoimeen osallistuvien muiden tahojen toimintaa
• huolehtia osaltaan pelastustoimen henkilöstön kouluttamisesta.

Paloauto lähdössä paloasemalta hälytykseen siniset vilkut vilkkuen, autossa sisällä palomiehiä.
Pelastustoiminta

Pelastustoimintaa ovat kiireellisesti suoritettavat toimet, jotka onnettomuuden sattuessa tai uhatessa toteutetaan ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi ja pelastamiseksi sekä vahinkojen rajoittamiseksi ja seurausten lieventämiseksi.

Palotarkastaja istuu toimistossa tietokoneen ääressä.
Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

Yksi pelastuslaitoksen keskeisistä tehtävistä on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Onnettomuuksien ehkäisyn ydintehtäviä ovat ihmisten ohjaus, neuvonta ja koulutus sekä valvontatehtävät. Jokainen kansalainen voi itse ennaltaehkäistä onnettomuuksia.

Kaksi sammutusautoa parkissa paloaseman pihalla aurinkoisena päivänä, taustalla puita, pilviä ja sinitaivasta.
Turvallisuusviestintä ja turvallisuuskoulutus

Turvallisuusviestinnän tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuustietoja ja -taitoja sekä omatoimista varautumista. Turvallisuuskoulutuksissa opetetaan esimerkiksi alkusammutusta ja toimintaa erilaisissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa.

Palomestari tutkii paloilmoitinlaitteiston ohjekirjaa.
Valvonta – palotarkastus

Valvontatoiminnan tavoitteena on edistää hyvää turvallisuuskulttuuria alueella ja vähentää tulipaloista aiheutuvia omaisuus- ja henkilövahinkoja.

Palotarkastaja seisoo väestönsuojan ovella, ovessa väestönsuojan merkki.
Varautuminen ja valmiussuunnittelu

Varautumisella tarkoitetaan toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja mahdollisesti tarvittavat tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Valmiussuunnittelulla tarkoitetaan normaalioloissa tapahtuvaa varautumisen suunnittelua.

Pelastuslaitoksen hihamerkki palomestarin takissa.
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen hallinto

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen talous- ja henkilöstöpalvelut hoidetaan keskitetysti hallintotoimistossa. Hallintotoimistossa on myös pelastusjohtajan ja pelastuspäällikköjen toimistot.

kotisivu
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen kotisivut (Linkki avautuu uuteen välilehteen)

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen kotisivulta löydät ajantasaiset ohjeet, lomakkeet, oppaat ja yhteystiedot.