Viralliset tiedoksiannot

Tällä sivulla julkaisemme Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen virallisia tiedoksiantoja.

Yleistiedoksianto 10.3.2023

Yleistiedoksiantona todetaan, että Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue toimittaa seuraavan asiakirjan, jota ei ole muulla tavoin saatu annettua tiedoksi asianosaiselle.

Asianosainen: Ansala Tiina
Asiakirja: Päätöksen 14.11.2022 tiedoksianto

Asiakirja on saatavissa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kirjaamosta, Hanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki.

Ilmoitus on julkaistu 10.3.2023 ja se pidetään nähtävillä 21 päivää sen julkaisemisesta lähtien.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen internetsivuilla ja Virallisessa lehdessä.