Viralliset tiedoksiannot

Tällä sivulla julkaisemme Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen virallisia  ilmoituksia ja tiedoksiantoja.

 

Hallinto-oikeuden päätökset

Hallinto-oikeuden päätökset pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu (laki hyvinvointialueesta 147 §).

 

28.9.2023: Ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä