Viralliset tiedoksiannot

Tällä sivulla julkaisemme Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen virallisia  ilmoituksia ja tiedoksiantoja.

Hallinto-oikeuden päätökset

Hallinto-oikeuden päätökset pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu (laki hyvinvointialueesta 147 §).