Sote-keskuksen/terveysaseman vaihtaminen

Sote-keskuksen tai terveysaseman vaihtaminen hyvinvointialueella

Potilailla on mahdollisuus valita perusterveydenhuollosta vastaava sote-keskus ja sote-keskuksen toimipiste mistä tahansa Manner-Suomesta. Tämä tarkoittaa sitä, että eteläpohjalaiset voivat valita terveyspalvelut myös yhteistoiminta-alueen ulkopuolelta ja muiden kuntien asukkaat valinta voivat valita perusterveydenhuollon palvelut Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta.

Valinnasta on tehtävä kirjalliset ilmoitukset kahteen paikkaan: tällä hetkellä hoitovastuussa olevan kunnan sote-keskukseen ja valitun uuden kunnan sote-keskukseen. Hoitovastuu siirtyy viimeistään 3 viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Henkilö voi valita samanaikaisesti vain yhden sote-keskuksen. Valinta on sitova. Sote-keskusta voi vaihtaa uudelleen aikaisintaan vuoden kuluttua. Kela korvaa matkakulut aiemman käytännön mukaisesti vain lähimpään sote-keskukseen.

Valintaa tehdessä on syytä muistaa, että valinta käsittää terveyspalvelut kokonaisuutena sisältäen mm.

  • lääkärin ja sairaanhoitajan palvelut
  • neuvolapalvelut (lastenneuvola, aikuisneuvola ja äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola)
  • asiantuntijahoitajien palvelut (diabeteshoitajat, astmahoitajat, reumahoitajat jne.)
  • hammaslääkärin ja suuhygienistin palvelut
  • diabetes- ja hoitotarvikejakelut
  • fysioterapiapalvelut
  • seulonnat (papa, mammografia)

Valinnanmahdollisuus ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, kotisairaanhoitoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa.

Ilmoitus sote-keskuksen valinnasta (pdf)