Arkeen Voimaa

Arkeen Voimaa on näyttöön perustuva itsehoidon ryhmätoimintamalli (Chronic Disease Self Management Program, CDSMP). Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa osallistujien itsehoitotaitoja ja sitä kautta kohentaa heidän arkipärjäämistään ja elämänlaatuaan. Arkeen Voimaa -toimintamallin (ArVo) toimintaperiaatteet ovat luottamus omasta selviytymisestä, ratkaisukeskeiset itsehoidon menetelmät ja vertaisuus.

Kenelle kurssi sopii?

Kurssi sopii kaikille täysi-ikäisille ihmisille, joilla on yksi tai useampia arjen haasteita. Haasteet voivat liittyä pitkäaikaissairauteen tai läheisen sairastamiseen, työttömyyteen, omaishoitajuuteen, ruuhkavuosiin, yksinäisyyteen, stressiin tai pitkäaikaiseen vaikeaan elämäntilanteeseen – mihin tahansa itse koettuun asiaan, joka tuo arkeen haastetta. Taustalla tai syillä ei ole merkitystä, sillä arjessa koetut haasteet ovat useimmiten samankaltaisia riippumatta diagnoosista tai ongelmasta.

Miten ryhmä toimii?

Kuuden viikoittaisen ryhmätapaamisen aikana käsitellään erilaisia arjen haasteita ja niistä selviytymistä sekä harjoitellaan itsehoidon työkaluja käytännössä. Kurssilla puhutaan muun muassa kivun ja uupumuksen hallinnasta, mielialan laskun itsehoidosta, terveyttä edistävästä syömisestä, arkiliikunnasta, vuorovaikutustaidoista ja unesta. Ryhmää ohjaa kaksi koulutettua ArVo-ryhmänohjaajaa. Kohtaavat ryhmät kokoontuvat yhteisessä tilassa ja teams-ryhmät Teams-sovelluksen kautta etäyhteydellä. Ryhmät ovat maksuttomia.

Mitä hyötyä kurssista saa?

ArVo-toiminta parantaa tutkitusti ryhmäläisen elämänlaatua ja arjessa jaksamista sekä vähentää terveyspalvelujen käyttöä. Ryhmän tuki kannustaa tekemään myönteisiä muutoksia pienin askelin. Ryhmä antaa valmiuksia kohdata myöhemminkin eteen tulevia haasteita. Ryhmässä kaikki ovat tasavertaisia ja ryhmän toiminta perustuu luottamukselliseen vuorovaikutukseen osallistujien kesken. Ryhmästä voi myös saada uusia ystäviä.

Arkeen Voimaa – pienin muutoksin kohti sujuvaa arkea -kirja

Ryhmäläisten käytössä on lisäksi kirja, jossa annetaan tietoa ja käytännön esimerkkejä arjen helpottamiseksi ja itsehoitotaitojen parantamiseksi. Kirjasta voit lukea mm. oman mielen käyttämisestä oireiden hallinnassa, hyvästä vuorovaikutuksesta ja terveyttä edistävistä ruokailutottumuksista. Kirja kannustaa asettamaan itselle sopivia tavoitteita, tekemään päätöksiä ja etsimään terveyteen liittyvää tietoa. Kirja toimii myös itsenäisenä lukukirjana, vaikkei osallistuisi kurssille. Kirjan voi lainata kirjastosta tai hankkia omaksi.

Missä itsehoidon kursseja järjestetään?

ArVo-toiminta on maailmanlaajuista toimintaa. Suomessa ryhmiin voi osallistua useilla hyvinvointialueilla. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella Arkeen Voimaa -toimintaa pilotoidaan Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeen kautta. Toiminta on yhdyspintapalvelua kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Seuraavat kohtaavat ryhmät alkavat syyskaudella 2024 ja seuraavat teams-ryhmät alkavat 6.5.2024 ja 16.5.2024.

 

Voit kysyä lisätietoja toimintamallista ja ilmoittautua kurssille

projektityöntekijä Eeva Yli-Krekolan kautta p. 050 474 2883 tai eeva.yli-krekola@hyvaep.fi

 

Arkeen Voimaa – pienin muutoksin kohti sujuvaa arkea -kirja

Kurssilaiset saavat lainaksi kurssin ajaksi Arkeen Voimaa -kirjan. Kirjan tarkoituksena on antaa tietoa ja käytännön työkaluja, joiden avulla on mahdollista tehdä muutoksia ja kohentaa omaa arkipärjäämistä arjen haasteista huolimatta. Kirjassa on paljon helppoja käytännön vinkkejä ja ehdotuksia, miten hallita uupumusta, kipua, hengenahdistusta, univaikeuksia ja mielialan laskua. Kirja auttaa asettamaan itselle sopivia tavoitteita, tekemään päätöksiä ja etsimään tukea ja tietoa hyvinvointiin liittyen. Kirja toimii itsenäisenä lukukappaleena meille kaikille, jotka haluamme kohentaa omaa hyvinvointiamme. Sisältö on pyritty kirjoittamaan mahdollisimman selkeällä kielellä, jotta et tarvitse ammattilaisen tukea selventämään sen sisältöjä.

Kirjan voit tilata itsellesi alla olevasta linkistä. Arkeen Voimaa -kirja löytyy myös oman alueen kirjastosta. Antoisia lukuhetkiä!

Arkeen Voimaa | Sosiaali- ja terveysalan Tietopalvelu (sosiaalialantietopalvelu.fi)

www.arkeenvoimaa.fi

Facebook – Arkeen Voimaa Suomi

Instagram – Arkeen Voimaa Suomi

X- ArkeenVoimaa

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue www.hyvaep.fi

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (lisenssin omistaja Suomessa) Arkeen Voimaa – Oy VASSO Ab

 

THL: Arkeen Voimaa -toimintamallin arviointi v. 2023