Ikäihmisten palvelut

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue tarjoaa ikäihmisille monipuolisesti mm. neuvontaa ja ohjausta, asumispalveluita ja tukea kotona asumiseen.

Ikäihmisten palvelut hyvinvointialueella

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten palveluiden toiminta-ajatuksena on tukea sinua ikääntyneenä kuntalaisena mahdollisimman itsenäiseen ja hyvinvoivaan asumiseen omassa kodissasi. Oma koti voi olla myös esimerkiksi seniorikoti, yhteisöllisen asumisen tai ympärivuorokautisen palveluasumisen koti. Tarvittaessa palvelutarpeesi arvioidaan ammattilaisten toimesta ja sen pohjalta tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitellut palvelut toteutetaan ja niitä muutetaan tarpeitasi vastaavasti. Palvelujen tuottamisessa keskeisenä periaatteena on toimintakyvyn ylläpitäminen, palauttaminen tai parantaminen. Palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa toivomme myös läheistesi tiivistä mukanaoloa.

Vireyttä arkeen

Omatoimisuuden ja sosiaalisten verkostojen ylläpitämisellä on merkittävä terveyttä ja hyvinvointia lisäävä vaikutus. Aktiivinen arki ikääntyessäkin on avain hyvinvointiin.

Asiakas istuu ohjaajan vastaanotolla
Ikäihmisten asiakasohjaus

Neuvontaa ja ohjausta ikäihmisten palveluihin liittyen.

Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Ikäihmisten terveyspalvelut

Ikäihmisten terveyspalveluiden osalta katso verkkosivustolta ensisijaisesti kohta lähiterveyspalvelut. Oman alueesi sote-keskus on ensisijainen yhteydenottopaikka terveysasioissa.

Muistioireisten ja muistisairaiden palvelut

Jos muistioireesi pitkittyvät, ​lisääntyvät tai haittaavat arkesi sujumista, on syytä selvittää niiden syy. Normaaliin ikääntymiseen ei liity merkittäviä muistipulmia.

Kuntouttava päivätoiminta

Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta on ennaltaehkäisevää, toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää, elämänlaatua kohottavaa, suunnitelmallista ja tavoitteellista ryhmätoimintaa.

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on hyvinvointialueen lakisääteinen vaikuttamistoimielin.