Sosiaali- ja terveysalan harjoittelu

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on tarjolla monipuolinen valikoima harjoittelupaikkoja sosiaali-ja terveysalan opiskelijoille. Harjoittelua voi suorittaa kolmella eri toimialueella, jotka ovat: 1)Terveys-ja sairaanhoitopalvelut (Seinäjoen keskussairaalan yksiköt ja sote-keskukset), 2) Perhe-ja sosiaalipalvelut ja 3) Ikäihmisten palvelut.

Sote-alan ammattikorkeakouluopiskelijat varaavat harjoittelupaikat sähköisen Jobiili-järjestelmän kautta. Seinäjoen ammattikorkeakoulun lisäksi tarjoamme harjoittelupaikkoja myös muissa Suomen ammattikorkeakouluissa opiskeleville. Lähihoitajaopiskelijoita otamme harjoitteluun SEDU:sta ja myös muista toisen asteen oppilaitoksista. Heidän osaltaan opettajat varaavat harjoittelupaikat suoraan palveluyksiköistä.

Tarjoamme opiskelijoille laadukasta ohjausta. Käytössä on kahdenlaista ohjaustapaa; niin sanottu perinteinen ohjaus ja opiskelijamoduuli-mallin mukainen ohjaus. Yleisin ohjaustapa on perinteinen ohjaus, jossa opiskelijalle nimetään koko harjoittelujakson ajaksi 1-2 henkilökohtaista ohjaajaa. Opiskelijamoduuli-mallissa on ensin kahden viikon perehdytysvaihe. Sen jälkeen opiskelijat muodostavat työpareja tai työryhmiä, jotka vastaavat itsenäisesti nimettyjen potilaiden hoidosta. Opiskelijoiden työskentelyä ohjaa, valvoo ja arvioi yksi ohjaajaksi nimetty hoitaja.

Opiskelijaohjauksen laatua seurataan sähköisellä CLES-palautemittarilla. On tärkeää, että jokainen harjoittelujaksolla ollut opiskelija antaa palautteen. Palautteiden pohjalta voimme kehittää opiskelijaohjausta opiskelijoiden odotusten ja tarpeiden mukaisesti. Koko hyvinvointialueemme CLES-keskiarvo oli vuoden 2023 palautteiden perusteella 8.9 (asteikko 1-10), joka kertoo hyvästä opiskelijaohjauksen laadusta toimialueilla ja palveluyksiköissä.

Opiskelijoiden tukena kaikissa hyvinvointialueen palveluyksiköissä on esihenkilön lisäksi opiskelijavastaava, joka vastaa mm. opiskelijan alkuperehdytyksestä. Opiskelijaohjaus on osa kaikkien ammattilaistemme työtä. Tuemme toimintaa järjestämällä vuosittain opiskelijaohjaus-koulutusta harjoitteluja ohjaaville henkilöille.

Tervetuloa harjoitteluun!

Anna palautetta harjoittelusta

Linkit palautteen antamiseen löydät klikkaamalla alla olevaa otsikkoa.

Haluamme kehittää opiskelijaohjaustamme ja siksi kaikki meillä käytännön harjoittelussa olleet opiskelijat antavat sähköisen palautteen jokaisen harjoittelujakson jälkeen. Keräämme palautteen CLES-kyselyllä (Clinical Learning Environment and Supervision).

CLES-palautemittariin

CLES – clinical learning evaluation scale for students

Palautteet annetaan nimettöminä ja CLES-vastuuhenkilö käsittelee ne luottamuksellisesti. Toivomme, että opiskelijat hyödyntävät erityisesti mittarin avointa kysymystä kyselyn lopussa: siihen voi kirjoittaa sellaiset myönteiset ja kielteiset kokemukset, joista ei ole voinut antaa palautetta muiden kysymysten yhteydessä.

Käsittelemme opiskelijoiden palautteet 1-2 kertaa vuodessa mm. ylihoitajakokouksissa, osastonhoitajakokouksissa, eri toimialojen opiskelijayhteistyöpalavereissa sekä työyksiköissä pidettävissä henkilöstöpalavereissa. Muutamme ja kehitämme työharjoittelun organisointia ja sitä koskevaa ohjausta palautteen pohjalta. Kiitos jo etukäteen antamastasi palautteesta ja arvioinnista!

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Opinnäytetyöt

Opinnäytetöitä koskevasta lupaprosessista voit lukea lisää Tieteellinen tutkimus ja opinnäytetyöt-sivulta.