IkäKoti-hanke 2022–2023

Etelä-Pohjanmaan IkäKoti -hanke oli osa kansallista kokonaisuutta – Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa ikäihmisten asumista omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, tarvittavien tukipalveluiden ja kotihoidon turvin.

Tavoitteiden toimenpiteet kohdistettiin keskeisesti asiakasohjauksen, kotona tehtävään kuntoutuksen, kotiutusprosessin ja kotihoidon kehittämiseen sekä sähköisten ja digitaalisten palveluiden käyttöönottoon ja niiden käytön lisäämiseen asiakkailla ja ammattilaisilla.

Hankkeen valmistelu ja toteuttaminen sovitettiin yhteen Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kanssa.

Tutustu hankkeessa kehitettyihin toimintamalleihin Innokylässä (linkki avautuu uuteen välilehteen).

IkäKoti -hankkeen tavoitteet

  • Ajanmukaiset ja toimintaan soveltuvat ICT- ja teknologiaratkaisut ovat käytössä.
  • Ikäihmisten asiakasohjauksen toiminta ja prosessit ovat yhteneväiset, palvelutarpeen arviointi on tasapuolista ja moniammatillisen yhdyspintatyön prosessit on kuvattu ja luodut toimintamallit ovat käytössä.
  • Kotihoidon prosessit ovat yhteneväiset ja tiedolla johtamisen välineitä hyödynnetään suunnitelmallisesti ja systemaattisesti.
  • Kotihoidon lääkäripalvelujen prosessit on kuvattu ja palvelut ovat saatavilla 24/7.
  • Kotona asuvat iäkkäät saavat kuntoutusta oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.
  • Muistisairaiden palveluketju toimii ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä.
  • Gerontologisen sosiaalityön asema ja osaaminen on vahvistunut osana ohjausta, neuvontaa, palvelutarpeen arviointia ja palvelujen toteuttamista.
  • Ikäihmisille suunnattu vapaaehtoistoiminnan koordinaatiomalli toimii hyvinvointialueella.

Lisätietoja IkäKoti-hankkeesta

Hankejohtaja Tytti Luoto
tytti.luoto@hyvaep.fi