Perhe leikkii ulkona

Perheiden palvelut

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue tarjoaa perheille mm. neuvolapalveluita, kouluterveydenhuoltoa, perheoikeudellisia palveluita ja lapsiperheiden sosiaalipalveluita.
Perheiden asiakas- ja palveluohjaus

Perheiden asiakas- ja palveluohjauksessa voit keskustella asiastasi ammattilaisen kanssa. Saat neuvontaa ja ohjausta tilanteesi ratkaisemiseksi tai ohjeita tarvittaviin palveluihin hakeutumisessa.

Tyttö istuu
Perhekeskukset

Perhekeskus on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävä sekä varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta tarjoava monialainen palveluverkosto.

Kahden ihmisen kädet ja toisella kädessä vihko ja kynä
Sovittelutoiminta

Sovittelu tarjoaa lakisääteisen mahdollisuuden rikosten ja riita-asioiden aiheuttamien ristiriitojen selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi.