Radiologian erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutussopimukset yliopistojen kanssa: Tampereen yliopisto, toimimme kaikkien yliopistosairaaloiden runkokoulutuspaikkana.

Erikoistumispaikkojen määrä: 2–5

Päivystys erikoistumisen aikana: Radiologian erikoistumiskoulutukseen kuuluu olennaisena osana päivystys. Yksikössä on aktiivipäivystys ja erikoistuvalla on aina erikoislääkäri takapäivystäjänä. Kun erikoistuvalla on riittävät valmiudet, päivystysvuoroja tulee 2–3 kuukaudessa.

Tarjottava koulutus:

  • säännölliset seminaarit
  • kaksi kertaa viikossa videomeetingit TAYS/HUS
  • erikoistuva pääsee hyvin myös ulkopuolisiin koulutuksiin.

Muuta tietoa erikoistumisesta

Radiologian erikoislääkärimäärä on hyvä ja saamamme palaute erikoistumiskoulutuksen tasosta on ollut positiivista. Erikoistuville on nimetty koulutuksesta vastaava erikoislääkäri. Koska erikoislääkäreillämme on erityispätevyyksiä ja tohtorin tutkintoja, on osaan yliopistoista voitu sopia joidenkin osa-alueiden yliopistokoulutusta korvaavaa koulutusta meiltä.

Lisätietoja