Sähköinen perhekeskus

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeessa edistetään kansallisen sähköisen perhekeskuksen kehittämistä ja alueellista käyttöönottoa. Sähköinen perhekeskus on asiointikanava hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin perhekeskustoiminnalle. 

Sähköinen perhekeskus on verkkopalvelu perheille, perhettä suunnitteleville, nuorille sekä ammattilaisille. Palvelun tarkoituksena on helpottaa asukkaita löytämään elämäntilanteeseensa liittyvää luotettavaa tietoa, ohjausta ja oman alueen sekä kansallisia palveluita yhdestä paikasta. Sähköisen perhekeskuksen sisältö koostuu asiantuntijatiedosta eri muodoissa, itsehoito- ja omatoimiohjeista sekä asukkaan ohjauksesta hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien sekä kansallisten toimijoiden fyysisten ja sähköisten palveluiden pariin. 

Sähköisen perhekeskuksen kehitystyötä on tehty DigiFinlandin ohjaamana vuodesta 2021 lähtien. Kehitystyössä on ollut mukana hyvinvointialueiden edustajia sote-palveluista ja -hankkeista, kuntien sivistystoimesta sekä järjestöistä. Kansallisia toimijoita kehittämisessä on ollut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Digi- ja väestötietovirasto (DVV), Kela, Perhekeskusverkosto, 3.sektorin toimijoita, Kirkkohallitus, seurakuntia, STM ja OPH, ELY-keskus ja Väestöliitto. 

Sähköisen perhekeskuksen lähtökohtana on perhekeskustoimintamalli ja sen tarkoituksena on olla sähköinen palvelukanava hyvinvointialueen ns. fyysiselle perhekeskustoiminnalle. Perhekeskuksella tarkoitetaan palveluverkostoa, joka vastaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja avun tarpeisiin. Perhekeskukset toimivat Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella verkostomaisena eri toimipisteissä (HYVAEP Perhekeskukset).  Lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvat mm. neuvolat, opiskeluhuolto, lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja perheoikeudelliset palvelut (HYVAEP Perhe- ja sosiaalipalvelut). Perhekeskus sovittaa yhteen myös kuntien toimia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä järjestöjen ja seurakuntien lapsiperheitä tukevia palveluja. Sähköisessä perhekeskuksessa hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien palvelut tulevat näkyviin Palvelutietovarannon  (PTV) palvelukuvauksista.  

Sähköinen perhekeskuskokonaisuus jakautuu kolmeen osa-alueeseen: 

  1. Omaperhe, perheellisten ja perhettä perustamassa olevien asiointikokonaisuus 
  1. Omahelpperi, nuorten asiointikokonaisuus 
  1. Ammattilaisten käyttöön tarkoitettu kokonaisuus 

Sähköisen perhekeskuksen eri osioiden käyttöönotto toteutetaan hyvinvointialueilla aluekohtaisten aikataulusuunnitelmien mukaan. Käyttöönottojen yhteydessä alueelliset palvelut tulevat näkyville verkkopalveluissa. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella Omaperhe on otettu käyttöön 15.5.2023 ja Omahelpperi 15.2.2024. Ammattilaisosion käyttöönottoa ei ole vielä tehty.  

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke edistää alueellisten palvelujen näkyvyyttä sähköisessä perhekeskuksessa ja antaa PTV-tukea järjestöille, seurakunnille ja kunnille. Lisätietoa PTV:stä ja hankkeen antamasta tuesta löydät seuraavasta linkistä: Palvelutietovaranto arkikielellä – Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (hyvaep.fi) 

Tutustu sähköisen perhekeskuksen verkkopalveluihin: Omaperhe ja Omahelpperi 

Lisätietoja  

Marjo Köykkä
aluekoordinaattori, sähköinen perhekeskus
Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke
etunimi.sukunimi@hyvaep.fi
050 4742483 

Kuvassa tyttö ja poika. Kuvan vieressä teksti: Omaperhe.fi kokoaa perheellesi tarkoitetun luotettavan tiedon ja palvelut yhteen paikkaan. Lopussa Yhteistyössä sana sekä Perhekeskuksen ja Omaperheen logot.
Kuvassa istuu kaksi poikaa tuolilla. kuvan vieressä teksti Luotettavaa apua ja neuvoja nuorille ja verkko-osoite: omahelpperi.fi.