Sähköinen perhekeskus

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeessa edistetään kansallisen Sähköisen perhekeskuksen kehittämistä ja alueellista käyttöönottoa.

Sähköinen perhekeskus on kansallinen verkkopalvelu perheille, perhettä suunnitteleville, nuorille sekä ammattilaisille. Palvelun tarkoituksena on helpottaa asukkaita löytämään elämäntilanteeseensa liittyvää luotettavaa tietoa, ohjausta ja oman alueen palveluita yhdestä paikasta. Sähköisen perhekeskuksen sisältö koostuu asiantuntijatiedosta eri muodoissa, itsehoito- ja omatoimiohjeista sekä asukkaan ohjauksesta hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien fyysisten ja sähköisten palveluiden pariin.

Sähköisen perhekeskuksen kehitystyötä on tehty kansallisesti tuleville hyvinvointialueille DigiFinlandin ohjauksessa vuodesta 2021 lähtien. Kehitystyössä on ollut mukana hyvinvointialueiden edustajia sote-palveluista ja -hankkeista, kuntien sivistystoimesta sekä järjestöistä. Kansallisia toimijoita kehittämisessä on ollut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Digi- ja väestötietovirasto (DVV), Kela, Perhekeskusverkosto, 3.sektorin toimijoita, Kirkkohallitus, seurakuntia, STM ja OPH, ELY-keskus ja Väestöliitto.

Sähköisen perhekeskuksen lähtökohtana on perhekeskustoimintamalli ja sen tarkoituksena on olla sähköinen palvelukanava hyvinvointialueen ns. fyysiselle perhekeskustoiminnalle. Perhekeskuksella tarkoitetaan palveluverkostoa, joka vastaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja avun tarpeisiin. Perhekeskukset toimivat Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella verkostomaisena eri toimipisteissä (HYVAEP Perhekeskukset).  Lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvat mm. neuvolat, opiskeluhuolto, lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja perheoikeudelliset palvelut (HYVAEP Perhe- ja sosiaalipalvelut). Perhekeskus sovittaa yhteen myös kuntien toimia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä järjestöjen ja seurakuntien lapsiperheitä tukevia palveluja. Sähköisessä perhekeskuksessa hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien palvelut tulevat näkyviin Palvelutietovarannon  (PTV) palvelukuvauksista. Hankkeessa pyritään edistämään alueellisten palvelujen näkyvyyttä sähköisessä perhekeskuksessa.

Sähköinen perhekeskuskokonaisuus jakautuu kolmeen osa-alueeseen:

  1. Omaperhe, perheellisten ja perhettä perustamassa olevien asiointikokonaisuus
  2. Helpperi, nuorten asiointikokonaisuus
  3. Ammattilaisten käyttöön tarkoitettu kokonaisuus

Sähköisen perhekeskuksen eri osioiden käyttöönotto toteutetaan hyvinvointialueilla aluekohtaisten aikataulusuunnitelmien mukaan. Kansallinen omaperhe.fi -verkkosivu on avattu vuoden 2023 alussa ja alueellinen käyttöönotto on kevään 2023 aikana, minkä jälkeen Etelä-Pohjanmaan palvelut näkyvät sivustolla.  Nuorten ja ammattilaisten osuudet ovat valmistumassa vuoden 2023 loppupuolella ja niiden käyttöönottoaikataulut tarkentuvat alueellamme projektin edetessä.

 

Marjo Köykkä

Sähköinen perhekeskus -koordinaattori
Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke
050 4742483
marjo.koykka@hyvaep.fi