Anestesiologian erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutussopimukset yliopistojen kanssa: Klinikallamme on koulutuspaikkasopimus Tampereen yliopiston kanssa, joten voimme kouluttaa Tampereen, Helsingin, Oulun, Kuopion ja Turun lääketieteen erikoislääkärikoulutuksessa opiskelevia lääkäreitä.

Erikoistumispaikkojen määrä: Neljä.

Päivystys erikoistumisen aikana: Päivystäminen kuuluu erikoistumiskoulutukseen. Päivystysvuoroja on 2–4 kuukaudessa. Vuoron pituus on 17–24 tuntia. Erikoistumisen alkuvaiheessa on mahdollisuus osallistua oman kiinnostuksen mukaan yhteispäivystyksen päivystyksiin. Tähän saa erillisen perehdytyksen.

Anestesiologialla päivystäminen aloitetaan, kun erikoistuvalla on koejakso suoritettuna sekä riittävä kokemus ja taidot synnyttäjien ja iäkkäiden potilaiden anestesiamenetelmistä. Talossa on aina päivystysaikana anestesiologian erikoislääkäri työparina.

Tarjottava koulutus

Klinikassa on mahdollisuus suorittaa seuraavat opintokokonaisuudet (EPA):

Koejakso anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuville lääkäreille, keisarileikkauspotilaan perioperatiivinen anestesiologinen hoito, geriatrisen leikkauspotilaan perioperatiivinen anestesiologinen hoito, tehohoidon tarpeen ja hyödyllisyyden arviointi sekä suurimmalta osin seuraavat opintokokonaisuudet: päiväkirurgisen aikuispotilaan anestesiologinen hoito ja päiväkirurgisen lapsipotilaan anestesiologinen hoito.

Seuraavat toimenpidesuoritukset (DOPS) on mahdollista suorittaa:

larynxmaskin laitto, intubaatio, spinaalipuudutus, synnyttäjän epiduraalipuudutus synnytyskivun hoitoa varten tai sektioanestesia epiduraalipuudutusta käyttäen, synnyttäjän spinaalipuudutus synnytyskivun hoitoa varten tai synnyttäjän spinaalipuudutus sektiota varten, geriatrisen potilaan spinaalipuudutus, geriatrisen potilaan ultraääniohjattu pleksuspuudutus (ylä- tai alaraaja), spinaalipuudutus päiväkirurgisen leikkauksen yhteydessä, ultraääniavusteinen hartiapunospuudutus päiväkirurgisen leikkauksen yhteydessä, laskimoanestesia päiväkirurgisen leikkauksen yhteydessä, lapsipotilaan laskimon kanylointi päiväkirurgisen leikkauksen yhteydessä, lapsipotilaan maskianestesia päiväkirurgisen leikkauksen yhteydessä, lapsen intubaatio ja ekstubaatio päiväkirurgisen leikkauksen yhteydessä, lapsipotilaan larynxmaskin käyttö päiväkirurgisen leikkauksen yhteydessä ja lapsipotilaan postoperatiivinen hoito päiväkirurgisen leikkauksen yhteydessä.

Seuraavista suoritteista on mahdollista hankkia itsenäisen osaamisen taso:

 • yleisanestesian anto
 • lannerangan luudutusleikkaukset
 • akuutti discusprolapsipotilas
 • akuutti neurokirurginen potilas päivystyspoliklinikalla ja rtg-osastolla
 • infrainguinaalisen valtimokirurgian anestesiat
 • karotiskirurgian anestesia
 • dialyysitiekirurgian anestesia
 • verisuonikirurgisen potilaan postoperatiivisen hoidon suunnittelu (kivunhoito ja nestehoito)
 • urologinen päiki-potilas
 • eturauhasen höyläystoimenpide (TURP)
 • virtsarakon höyläystoimenpiteen (TURB) erityispiirteet
 • munuaistuumorikirurgia
 • prostatektomia (laparoskooppinen, avoin)
 • urologisen potilaan postoperatiivisen hoidon suunnittelu (kivunhoito ja nestehoito)
 • anestesia sappirakon kirurgiassa
 • anestesia kolorektaalikirurgiassa
 • anestesia lihavuuskirurgiassa
 • aspiraatioriskissä olevan päivystyspotilaan anestesia
 • obeesin potilaan anestesia
 • gastrokirurgisen leikkauspotilaan postoperatiivisen hoidon suunnittelu (kivunhoito ja nestehoito)
 • ortopedis-traumatologisen potilaan yleisanestesia tai johtopuudutus (yläraaja, lonkka, sääri, nilkka)
 • ortopedis-traumatologisen potilaan postoperatiivisen hoidon suunnittelu (kivunhoito ja nestehoito)
 • risakirurgian anestesia
 • fess-toimenpiteen ja muun rhinologisen kirurgian anestesia
 • epiduraalipuudutus (lanne- ja rintaranka)
 • spinaalipuudutus
 • interskaleenipuudutus
 • supra- tai infraklavikulaarinen puudutus
 • alaraajan johtopuudutukset (poplitea, safena, femoralis)
 • gynekologisten elektiivisten leikkausten (poislukien radikaalisyöpä- ja endometrioosileikkaukset) anestesiat
 • keisarileikkaus (yleisanestesia)
 • keisarileikkaus (regionaalianestesia)
 • epiduraalipuudutus synnytyskivun lievitykseen
 • gynekologisen potilaan postoperatiivisen hoidon suunnittelu (kivunhoito ja nestehoito)
 • lisäkilpirauhaspotilaan anestesia
 • kilpirauhaspotilaan anestesia (ei tyreotoksikoosipotilaita)
 • endokrinologisen potilaan postoperatiivisen hoidon suunnittelu (kivunhoito ja nestehoito)
 • keinonivelleikkausten anestesiat
 • jalkateräkirurgian anestesia
 • olkapääkirurgian anestesia
 • selkäkirurgian anestesia
 • ortopedisen potilaan postoperatiivisen hoidon suunnittelu (kivunhoito ja nestehoito)
 • lasten anestesia (1-5v)
 • valtimon kanylointi (aikuiset)
 • keskuslaskimon kanylointi (aikuiset).

Se, kuinka paljon yllä kuvatuista oppimistavoitteista erikoistuva voi suorittaa, riippuu koulutusjakson pituudesta.

Klinikassa on kerran viikossa tieteellinen aamumeeting. Lisäksi yhtenä aamuna viikossa on lyhempi tieteellinen osuus (esimerkiksi lehtireferaatti) sekä kerran viikossa mahdollisuus seurata TAYS:n anestesiologian aamumeeting etänä puolen tunnin ajan. Ulkopuolisiin koulutuksiin pääsee hyvin.

Muuta tietoa erikoistumisesta

Jokaiselle erikoistuvalle nimetään erikoislääkärilähikouluttaja (tutor), joka seuraa oppimistavoitteiden kertymistä koko koulutusjakson ajan.

Lisätietoja

Jaakko Sipilä

Ylilääkäri

Leikkaus ja anestesia

Timo Leinonen

Osastonylilääkäri

Leikkaus ja anestesia