NATUREACH – Luonto kaikkien ulottuville -hanke

Hankkeen päätavoitteena on parantaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia kehittämällä virtuaaliteknologian uusimpia sovelluksia hyödyntäviä palvelumalleja sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Hankkeessa vastataan olemassa oleviin tarpeisiin ja kasvavaan kiinnostukseen sisällyttää luontolähtöisiä menetelmiä laitos- ja lääkehoitojen sekä kuntoutuksen tueksi yhdistämällä uusin virtuaaliteknologia, monitieteinen tutkimus sekä hankealueen sote-toimijoiden ja luontoyrittäjien osaaminen. Rajat ylittävän ja monialaisen yhteistyön avulla kehitetään innovatiivisia, tutkimukseen perustuvia palvelumalleja, jotka parantavat luontoympäristöjen saavutettavuutta ja tuovat moniaistiset luontokokemukset mukaan sote-palveluihin esteettömällä ja kestävällä tavalla.

Virtuaaliluonnon pilotteihin osallistuu asiakkaita ja potilaita sekä hoitohenkilöstöä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vammaisten palveluista, Vaasan keskussairaalan syömishäiriöpoliklinikalta, Uumajan sairaalan palliatiivisen hoidon yksiköstä, Österåsenin diabeteshoidon yksiköstä ja Övertorneån kunnan vanhuspalveluista. Hankkeessa mitataan ja analysoidaan virtuaaliluonnon hyvinvointivaikutuksia sekä välitetään tietoa ja osaamista virtuaalisten luontointerventioiden toteuttamismahdollisuuksista ja audio-visuaalisten elämysten laajentamisesta moniaistisiksi kokemukseksi. Laadukkaasti toteutetuilla digitalisilla palvelumalleilla voidaan lisätä resurssitehokkuutta ja parantaa luontolähtöisten palvelujen saatavuutta erilaisille asiakasryhmille.

Hankkeen tavoitteena on:

  • Luoda innovatiivisia ja vaikuttavia digitaalisia palvelumalleja haavoittuvassa asemassa olevien, erityistarpeita omaavien asiakasryhmien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
  • Tukea työhyvinvointia luomalla hoitoalan ammattilaisille helppokäyttöisiä työkaluja stressiin liittyvien oireiden vähentämiseksi ja palautumisen tukemiseksi vaativien työvuorojen aikana ja myös niiden jälkeen.
  • Parantaa tutkimus- ja innovaatiovalmiuksia ja lisätä kehittyneen teknologian käyttöönottoa hankealueen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa, pk-yrityksissä ja tutkimusorganisaatioissa.
  • Kasvattaa yhteiskunnallisia hyötyjä tuottamalla kustannustehokkaita ja kestäviä palvelumalleja, jotka edistävät ihmisten hyvinvointia, biotaloutta, vihreää ja vastuullista liiketoimintaa sekä aluekehitystä.
  • Luoda vahva, aktiivinen ja yhteistyöhön perustuva pohjoismainen tutkimusverkosto, joka keskittyy luonnon, hyvinvoinnin ja digitaalisten palveluinnovaatioiden yhteyksiin monitieteellisestä näkökulmasta.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon asumisyksiköt; Eskoon hoivayksikkö ja Eskoon tukiyksikkö, ovat mukana virtuaaliluonnon piloteissa ja tutkimuksessa. Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon päärakennukseen Eskoon hoivayksikön läheisyyteen rakentuu virtuaalinen studio, Dome, joka on asukkaiden ja työntekijöiden käytössä.

Hankkeen verkkosivusto

Natureach-hankkeen verkkosivusto

Hankkeen rahoittajat

EU – Interreg Aurora
Region Västernorrland
Lapin liitto

Hanketta koordinoiva organisaatio

Vaasan yliopisto
Projektipäällikkö Martta Ylilauri
NATUREACH – Luonto kaikkien ulottuville | Vaasan yliopisto (uwasa.fi)

Yhteyshenkilö Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Johanna Mäki-Rautila
050 474 6796
johanna.maki-rautila@hyvaep.fi

Muut projektikumppanit

Umeå universitet
Luleå tekniska universitet
Hanken Svenska handelshögskolan
Helsingin yliopisto
Sveriges lantbruksuniversitet

Intterreg Aurora. Co-funded by the European Union. Eu-lippu.