Silmätautien erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutussopimukset yliopistojen kanssa:

Koulutamme erikoistuvia lääkäreitä yhdessä kaikkien Suomessa lääketieteellistä opetusta tuottavien yliopistojen kanssa. Koulutettavan kanssa tehdään henkilökohtainen koulutussopimus, joka laaditaan yhdessä keskussairaalan, yliopiston ja koulutettavan kanssa.

Erikoistumispaikkojen määrä: 2–3

Päivystys erikoistumisen aikana: Erikoisalakohtaista päivystystä kuuluu koulutukseen työjärjestyksen mukaisesti. Päivystys on arkisin klo 7.00–16.00.

Tarjottava koulutus:

Seinäjoen keskussairaalan silmäkeskus tarjoaa hyvin laajalla kirjolla silmätautien erikoissairaanhoitoa. Lähes kaikki erikoislääkärimme ovat suorittaneet silmäkirurgian suppean erityispätevyyden ja käytössämme on myös oma neuro-oftalmologi. Tuotamme haastavaa erikoissairaanhoitoa myös muiden sairaanhoitopiirien potilaille. Vain joissakin erityistapauksissa on tarpeellista ohjata potilaita yhteistyöyliopistoklinikoihin jatkohoitoon.

Koulutuksen päätavoite on, että erikoistuva saavuttaa sellaiset teoreettiset tiedot ja käytännön taidot, että hän pystyy toimimaan silmäpotilaiden kanssa itsenäisesti. Koulutus sisältää monipuolista poliklinikkatyöskentelyä ja pientoimenpiteitä. Leikkaussalikoulutusta toteutetaan erikoistuvan soveltuvuuden ja kokemuksen mukaan.

Koulutettavan tulee osallistua yksikön sisäisiin koulutuksiin viikoittain ja lisäksi tarjotaan mahdollisuus osallistua sairaalan ulkopuolisiin koulutuksiin.

Muuta tietoa erikoistumisesta

Arvostamme ja ylläpidämme yksikössä erinomaista työilmapiiriä. Yksikössä on aina saatavilla konsultaatiotukea.

Lisätietoja

Juha Hagman

Ylilääkäri

Silmäkeskus