Obduktio, aikuinen

Pt-Obd-1 4069

Indikaatiot

Kuolemansyyn selvittäminen ja tautien aiheuttamien elinmuutosten tutkiminen. Lääketieteellinen ruumiinavaus on aiheellinen, jos kuolemansyytä ei voida selvittää käytettävissä olevien tietojen perusteella ja jos ruumiinavaus on yleisen terveyden- ja sairaanhoidon kannalta tarpeellinen. Jos vainajan omaiset haluavat, lääketieteellinen ruumiinavaus on aina pyrittävä suorittamaan.

Mikäli kuolemaan liittyy tekijöitä (mm. tapaturma, ammattitauti, myrkytys, hoitokuolema), jotka edellyttävät oikeuslääketieteellistä kuolemansyyn selvittämistä, on tällaisesta kuolemantapauksesta ilmoitettava poliisiviranomaiselle ks. THL, Oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen. Poliisi päättää, onko syytä suorittaa oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen. Jos poliisi katsoo tämän aiheelliseksi, on laadittava lähete oikeuslääketieteelliseen ruumiinavaukseen. Jos vainajalle tehdään oikeuslääketieteellinen avaus, kuolintodistuksen ja hautausluvan kirjoittaa avauksen tehnyt oikeuslääkäri.

Mikäli on epäselvyyttä siitä, suoritetaanko oikeuslääketieteellinen vai lääketieteellinen ruumiinavaus, hoitava lääkäri voi kysyä neuvoa THL:n valtakunnallisesta oikeuslääketieteellisestä neuvontapalvelusta.

Pyyntö

Näin pyydät tutkimusta

Ruumiinavauspyynnön tulee sisältää keskeiset tiedot anamneesista, tehdyistä tutkimuksista, annetuista hoidoista ja kliiniset diagnoosit. Kliininen kuoleman mekanismi ja kliinikon kuolinsyyehdotukset on mainittava.

Lääketieteellinen ruumiinavaus edellyttää aina lain mukaan lupaa ja suostumusta lähiomaiselta. Lupatieto on merkittävä lähetteeseen. Vastuu luvan pyytämisestä on obduktion pyytäjällä. Mikäli omaisia ei tavoiteta tai mikäli omaiset kieltäytyvät avausluvan antamisesta ja hoitanut lääkäri katsoo ruumiinavauksen kuitenkin välttämättömäksi, avauslupa tulee pyytää Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Jos hoitanut lääkäri haluaa itse osallistua obduktiodemonstraatioon, siitä on ilmoitettava lähetteessä (lääkärin nimi ja puhelinnumero).

Ruumiinavauspyynnön lisäksi tulee tehdä pyyntö vainajan säilytyksestä.

Menetelmä

Ruumiinavaus, jonka yhteydessä otetaan vakioidut kudosnäytteet mikroskooppista tutkimusta varten, tarvittaessa näytteitä otetaan myös muutosalueista. Parafiinitekniikka ja tarvittavat värjäykset.

Tulkinta

Ruumiinavauksesta annetaan makroskooppinen lausunto. Kudosnäytteiden mikroskooppitutkimusten perusteella annetaan patologisanatominen diagnoosi ja lausunto.

Ruumiinavauksen tehnyt patologi allekirjoittaa hautausluvan avauksen jälkeen.

Tulos valmiina

Hoitava lääkäri voi tiedustella löydöksiä avauksen tehneeltä patologilta. Hoitava lääkäri kertoo ruumiinavauksen löydökset omaisille; patologian osasto ei voi antaa kyseisiä tietoja.

Ajankohta ja vainajan luovutus

Ruumiinavauspyynnön perusteella patologi ja obduktioavustaja määrittävät ruumiinavauspäivän. Ruumiinavaus pyritään suorittamaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun lähete ja vainaja ovat saapuneet. Avauksen ajankohtaa voi tiedustella obduktioavustajalta puhelimitse, yhteystiedot alla.

Vainajan luovutukseen liittyvät asiat on kerrottu Vainajan säilytyksen yhteydessä.

Kuolintodistuksen laatii hoitanut lääkäri tai ruumiinavauspyynnön tehnyt lääkäri.

Tiedustelut

Obduktioavustaja: Ma-ti ja to klo 7-15 & ke ja pe 7-14, puh. 06 415 4813

Päivitetty 8.9.2023