Palvelutietovaranto arkikielellä

Palvelutietovaranto (PTV) on valtakunnallinen tietovaranto, johon kunnat, valtio, yksityinen sektori, hyvinvointialueet sekä järjestöt, että seurakunnat voivat tuottaa asiakkaita varten kuvauksia palveluista tai toiminnasta. Palvelukuvauksia voidaan hyödyntää erilaisissa verkkopalveluissa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että palvelut kirjataan kerran Palvelutietovarantoon. Kirjaamisen jälkeen tietoja palveluista voidaan hyödyntää monessa eri paikassa Palvelutietovarannon avointa rajapintaa hyödyntämällä. 

Miten aloitan PTV:n käyttöönoton? 

  1. Suorita PTV-ajokortti-koulutus: (ilmainen, kesto noin 2-8 h)
    PTV-ajokortti – Palvelutietovaranto haltuun ja hyötykäyttöön – eOppiva 
  2. Tutustu alla olevasta linkistä avautuvaan (PTV-matka järjestössä – Kaikki vaiheet) materiaaliin. Materiaalista löydät ohjeet Palvelutietovarannon käyttöönottoon. 
  3. Hanke tarjoaa PTV-tukea järjestöille ja kunnille

Digituki järjestöille PTV:n käyttöönotossa 

Hanke tarjoaa digitukea PTV:n käyttöönotossa vuoden 2025 loppuun saakka.  

Ota yhteyttä digiagenttiin Päivi Kuoppamäki, etunimi.sukunimi@hyvaep.fi  

Digiagentti istuu sohvalla järjestöaktiivin vieressä opastamassa tabletilta miten Palvelutietovarannon järjestö voi ottaa käyttöön.

PTV-tuki kunnille

Kutsu hankkeen PTV-tiimi kylään. Kerromme, miten kansalliset verkkopalvelut hyödyntävät Palvelutietovarantoon vietyä tietoa. Opastamme, miten Palvelutietovarannon käyttöä voi vahvistaa kunnassa. 

Yhteydenotot: Maaria Nortunen tai Marjo Köykkä. 

 

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut esille kansallisiin verkkopalveluihin Palvelutietovarannon kautta 

Kansalliset Omaperhe- ja Tarmoa-verkkopalvelut kokoavat hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien terveyttä ja hyvinvointia tukevat palvelut yhteen paikkaan. Palveluiden näkyminen verkkopalveluissa edellyttävää niiden kirjaamista Palvelutietovarantoon.  

Omaperhe-verkkopalvelu kokoaa kaiken perheille tarkoitetun tiedon, tuen ja palvelut yhteen paikkaan. Omaperhe tukee Perhekeskus-palvelukokonaisuutta tuomalla alueen omat perheiden palvelut helposti löydettäviksi. Myöhemmin julkaistaan nuorten oma Helpperi-verkkopalvelu sekä ammattilaisten oma tietopankki.  

Jos järjestön, kunnan, hyvinvointialueen tai seurakunnan palvelu ei nouse toivotulla tavalla Omaperheessä siihen liittyvässä aihealueessa, voit olla yhteyksissä Sähköisen perhekeskuksen aluekoordinaattoriin tai pääkäyttäjään.  

Kehitteillä oleva Tarmoa-verkkopalvelu tulee toimimaan sote-ammattilaisen työkaluna, jonka avulla lääkärit, terveydenhoitajat ja sosiaalityöntekijät voivat ohjata asiakkaita esimerkiksi liikunta-, luonto- ja kulttuuripalveluihin. 

Lue lisää:  Sähköinen perhekeskus  

Omaperheen pääkäyttäjien tiedot löydät seuraavasta linkistä Omaperhe HyvaEp kotisivuilla  

Lue lisää: Tarmoa-verkkopalvelu – Hyvinvointia tukeva toiminta helposti löydettäväksi 

 

PTV-tiimin yhteystiedot

Päivi Kuoppamäki
Digiagentti, digituen asiantuntija
etunimi.sukunimi@hyvaep.fi

Marjo Köykkä
Sähköisen perhekeskuksen aluekoordinaattori
etunimi.sukunimi@hyvaep.fi 

Maaria Nortunen
Asiakaspalveluiden asiantuntija, Tarmoa-verkkopalvelu
etunimi.sukunimi@hyvaep.fi