Palvelutietovaranto arkikielellä

Palvelutietovaranto (PTV) on valtakunnallinen tietovaranto, johon kunnat, valtio, yksityinen sektori, hyvinvointialueet sekä järjestöt, että seurakunnat voivat tuottaa asiakkaita varten kuvauksia palveluista tai toiminnasta. Palvelukuvauksia voidaan hyödyntää erilaisissa verkkopalveluissa. 

Kansalliset Omaperhe-, Omahelpperi- ja Tarmoa-verkkopalvelut kokoavat hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien terveyttä ja hyvinvointia tukevat palvelut yhteen paikkaan.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että palvelut kirjataan kerran Palvelutietovarantoon. Kirjaamisen jälkeen tietoja palveluista voidaan hyödyntää monessa eri paikassa Palvelutietovarannon avointa rajapintaa hyödyntämällä.

Miten aloitan PTV:n käyttöönoton? 

  1. Suorita PTV-ajokortti-koulutus: (ilmainen, kesto noin 2-8 h)
    PTV-ajokortti – Palvelutietovaranto haltuun ja hyötykäyttöön – eOppiva 
  2. Tutustu järjestöille, kunnille ja seurakunnille annettavaan PTV-tukeen seuraavien sivujen kautta:
    1. PTV-tuki järjestöille
    2. PTV-tuki kunnille
    3. PTV-tuki seurakunnille

Hankkeen tarjoama PTV-tuki on kaikille em. tahoille maksutonta ja sitä on saatavissa koko hankkeen ajan eli vuoden 2025 loppuun saakka.