Obduktio, lapsi

Pt-Obd-2 4070

Alihankittava tutkimus, Fimlab, Fimlab ohjekirja

Indikaatiot

Kuolemansyyn selvittäminen ja tautien aiheuttamien elinmuutosten tutkiminen lapsilla ja sikiöillä.

Jos raskaus on kestänyt vähintään 22 viikkoa ja/tai sikiö painaa vähintään 500 grammaa, tapaus selvitetään tarvittaessa obduktiona. Mikäli hoitava lääkäri katsoo täydellisen lääketieteellisen ruumiinavauksen pienemmissä sikiöissä tarpeelliseksi, voidaan avaus suorittaa.

Mikäli kuolemaan liittyy tekijöitä, jotka edellyttävät oikeuslääketieteellistä kuolemansyyn selvittämistä, on tällaisesta kuolemantapauksesta ilmoitettava poliisiviranomaiselle ks. THL, Oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen. Poliisi päättää, onko syytä suorittaa oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen. Jos poliisi katsoo tämän aiheelliseksi, on laadittava lähete oikeuslääketieteelliseen ruumiinavaukseen. Jos vainajalle tehdään oikeuslääketieteellinen avaus, kuolintodistuksen ja hautausluvan kirjoittaa avauksen tehnyt oikeuslääkäri.

Mikäli on epäselvyyttä siitä, suoritetaanko oikeuslääketieteellinen vai lääketieteellinen ruumiinavaus, hoitava lääkäri voi kysyä neuvoa THL:n valtakunnallisesta oikeuslääketieteellisestä neuvontapalvelusta.

Pyyntö

Näin pyydät tutkimusta

Ruumiinavauspyynnön tulee sisältää keskeiset tiedot anamneesista, tehdyistä tutkimuksista, annetuista hoidoista ja kliiniset diagnoosit. Kliininen kuoleman mekanismi ja kliinikon kuolinsyyehdotukset on mainittava.

Lääketieteellinen ruumiinavaus edellyttää aina, lain mukaan, lupaa ja suostumusta lähiomaiselta. Lupatieto on merkittävä lähetteeseen. Vastuu luvan pyytämisestä on obduktion pyytäjällä. Mikäli omaisia ei tavoiteta tai mikäli omaiset kieltäytyvät avausluvan antamisesta ja hoitanut lääkäri katsoo ruumiinavauksen kuitenkin välttämättömäksi, avauslupa tulee pyytää Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Jos hoitanut lääkäri haluaa itse osallistua obduktiodemonstraatioon, siitä on ilmoitettava lähetteessä (lääkärin nimi ja puhelinnumero).

Jos kyseessä on sikiö, tulee sikiö ja istukka toimitetaan tuorenäytteenä pahvilaatikossa obduktio-osaston kylmiöön. Pahvilaatikon päälle liimataan yksi pyyntötarra. Huom! Kromosomitutkimusta varten on syytä ottaa näytteet osastolla heti kuoleman jälkeen. Osasto huolehtii itse näytteiden lähettämisestä tutkivaan laboratorioon.

Ruumiinavauspyynnön lisäksi tulee tehdä pyyntö vainajan säilytyksestä.

Huom! <22 raskausviikkoa kestäneen raskauden sikiökuolemat, tulee pyytää Ts-Abortti -tutkimuksena.

Menetelmä

Ruumiinavaus, jonka yhteydessä otetaan vakioidut kudosnäytteet mikroskooppista tutkimusta varten, tarvittaessa näytteitä otetaan myös muutosalueista. Parafiinitekniikka ja tarvittavat värjäykset.

Tulkinta

Ruumiinavauksesta annetaan makroskooppinen lausunto. Kudosnäytteiden mikroskooppitutkimusten perusteella annetaan patologisanatominen diagnoosi ja lausunto.

Tulos valmiina

Hoitava lääkäri voi tiedustella löydöksiä avauksen tehneeltä patologilta. Hoitava lääkäri kertoo ruumiinavauksen löydökset omaisille; patologian osasto ei voi antaa kyseisiä tietoja.

Ajankohta ja vainajan luovutus

Ruumiinavauspyynnön perusteella patologi ja obduktioavustaja määrittävät ruumiinavauspäivän. Ruumiinavaus pyritään suorittamaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun lähete ja vainaja ovat saapuneet. Avauksen ajankohtaa voi tiedustella obduktioavustajalta puhelimitse, yhteystiedot alla.

Sikiöiden kuolintodistuksen ja hautausluvan laatii hoitanut lääkäri tai ruumiinavauspyynnön tehnyt lääkäri. Aborttisikiöt voidaan haudata yksilöllisesti kuten kuolleena syntyneet lapset, mikäli synnyttäjä tai perhe niin haluaa. Tällöin synnyttäjän tai perheen tulee sopia asiasta sairaala- tai seurakuntapapin kanssa.

Vainajan luovutukseen liittyvät asiat on kerrottu Vainajan säilytyksen yhteydessä.

Tiedustelut

Obduktioavustaja: Ma-ti ja to klo 7-15 & ke ja pe 7-14, puh. 06 415 4813

Päivitetty 8.9.2023