Lasten, nuorten, lapsiperheiden, nuorten aikuisten palvelut

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeessa on tavoitteena heikommassa asemassa olevien lasten ja lapsiperheiden palveluiden saatavuuden parantaminen. Nuorten ja nuorten aikuisten palveluissa on tavoitteena koronan aiheuttaman palveluvelan purkaminen. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitsemme moniammatillista palveluiden kehittämistä sekä sujuvaa palveluintegraatiota ja yhdessä tekemistä sosiaali-, terveys-, sivistys- ja järjestökentällä. Asiakkaiden sekä kokemusasiantuntijoiden mukana olo palveluiden eteenpäin viemisen osalta on ensiarvoisen tärkeää ja heidät tulee huomioida palveluja kehitettäessä. Yhteisen ja vuorovaikutuksellisen dialogin kautta pystymme kehittämään ja tarjoamaan palveluja pitkäjänteisesti, asiakasystävällisesti, monikanavaisesti, oikea-aikaisesti sekä kustannustehokkaasti. 

 

Pyrimme viemään eteenpäin varhaisen tunnistamisen työvälineitä ja kehittämään perustason palveluita. Tähän kuuluu mm. matalan kynnyksen palveluna tuotetut chatit, chatbot, etävastaanotto ja sähköinen ajanvaraus. Hyödynnämme kansallista kehittämistä yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa ja kokoamme eri ammattialoja yhteiskehittämiseen niin digipalvelujen kuin kivijalkapalvelujenkin suhteen. Uusille innovaatioille on sijansa ja näitä voimme edistää mahdollisten pilottien kautta tai tuomalla rohkeasti palveluvalikoimaan kehittämistyön tuotoksia. Yhteiskehittämistä suoritetaan esim. lasten ja nuorten mielenterveys- ja riippuvuuspalvelujen osalta, perhekeskustoiminnassa, psykososiaalisissa menetelmissä, alaikäisen huumeiden käyttäjän hoidon alueellisessa suunnitelmassa, nepsylasten palveluverkostossa, ennaltaehkäisevässä päihdetyössä ja terveysneuvontapalvelussa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa pääsemme asioihin kiinni, tukemaan ja ratkaisemaan yhdessä, sitä vahvemman hyvinvoinnin turvaamisen peruskiven voimme saavuttaa.

 

Toni Ranta
asiantuntija
Lasten, lapsiperheiden, nuorten ja nuorten aikuisten palvelut
Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa –hanke
etunimi.sukunimi@hyvaep.fi