Ikäihmisten ja pitkäaikaissairauksien äärellä

Ikäihmisten palvelujen kehittäminen

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeessa on kehitteillä SenioriTupa -konsepti, jonka tarkoituksena on tarjota monipuolista tukea ja ohjausta arjen hyvinvointiin. Kyseessä on matalan kynnyksen maksuton kohtaamispaikka omatoimisille ikäihmisille, jossa saman katon alla on juttutupa, viriketoimintaa, ikäneuvolavastaanottoa ja digitukea. Konseptikokonaisuuden toiminta-ajatuksena on vähentää yksinäisyyttä, tukea ja ylläpitää toimintakykyä, sekä nähdä ikäihmisten tarpeet ja tarttua asioihin ajoissa.

Viriketoimintaa voidaan toteuttaa ikäihmisten toiveiden ja tarpeiden mukaisina teemapäivinä, tarjota digitukea ja vahvistaa digiosaamista. Ikäneuvolavastaanotto on ennaltaehkäisevä ja kokonaisvaltainen, terveys- ja hyvinvointipainotteinen palvelu.

SenioriTupa kokonaisuutta on jalostettu moniammatillisessa kehittämistyöryhmässä ja kehittämistyö jatkuu edelleen. Pilotointi on myös osa SenioriTuvan suunnittelua, jossa toiminta muotoutuu saatujen kokemusten mukaan. Pilotoinnit on suunniteltu alkavaksi valituilla alueilla kunta- ja yhdistysyhteistyönä keväällä 2023. Tarkoitus on koota yhteen eri tahojen hyvinvointia tuottavia palveluja samalle alustalle – yhteistyöllä terveyden ja hyvinvoinnin puolesta. Kokemusten perusteella sitten arvioidaan toimintamallin vaikuttavuus, käyttökelpoisuus, tarve ja mahdollinen vakiintuminen koko hyvinvointialueelle.

SenioriTuvan lisäksi ikäihmisten osalta tavoitteena on myös kehittää Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle valtakunnalliseen malliin pohjautuva virkailija-avusteinen puolesta-asioinnin valtuutuspalvelu heille, joilla ei ole sähköisiä pankkitunnuksia tai henkilövarmennekorttia. Lisäksi omaishoitajien koulutusmateriaali on kehittämiskohteena.

 

Pitkäaikaissairaiden palvelujen kehittäminen

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeessa on tarkoitus kehittää ja yhtenäistää pitkäaikaissairauksien hoitoprosesseja nykyisiin toimintamalleihin ja kontrollikäytäntöihin pohjautuen. Tavoitteena on jonojen purkaminen, hoitoon pääsyn parantaminen ja arjessa selviäminen, hoidon jatkuvuus huomioiden.

Kehittämistä on tarkoitus tehdä terveydenhuollon perus- ja erityistason sekä järjestöjen kanssa vahvistaen yhteistyötä, lisäten ennaltaehkäisyä, elintapaohjausta, ryhmä- ja etäkuntoutusta, kehittäen etävastaanottoja, etädiagnostiikkaa ja etäkonsultaatioita, sekä lisäten hoitosuunnitelmien systemaattista käyttöönottoa suunnittelemattomien käyntien vähentämiseksi.

Pitkäaikaissairaiden hoidossa ja seurannassa tavoitellaan myös asiantuntijaosaamisen optimaalista hyödyntämistä, selkeyttäen työnkuvia ja ammattilaisten työnjakoa, sekä kartoittaen koulutustarpeita. Asiantuntijoille otetaan käyttöön sähköisen ajanvarauksen ja matalan kynnyksen yhteydenottokanavia.