Neurologian erikoistumiskoulutus

Erikoistumispaikkojen määrä:

Yksi erikoistuvan lääkärin virka. Avoinna olevia erikoislääkärin virkoja käytetään joustavasti erikoistumispalveluun jatkuvasti.

Päivystys erikoistumisen aikana:

Yksikössämme on vapaamuotoinen päivystys (varoaika 30 min), johon myös erikoistuvat osallistuvat. Erikoistuville nimetään aina takapäivystäjäksi neurologian erikoislääkäri. Näitä päivystysvuoroja on keskimäärin kolme kuukaudessa. Päivystysvuorot ovat arkisin klo 15.00–08.00 ja viikonloppuisin (la ja su) klo 8.00–8.00. Neurologian päivystyksen lisäksi on mahdollisuus toimia päivystysalueen päivystystehtävissä erikseen sovitulla tavalla.

Tarjottava koulutus:

Yksikkö pystyy tarjoamaan laaja-alaisen neurologian erikoisalan koulutuksen, joka sisältää nykypäivän akuutin neurologian, laaja-alaisen neurologian osasto- ja poliklinikkakoulutuksen sekä mahdollisuuden perehtyä neurologiseen kuntoutukseen erikoissairaanhoidon moniammatillisella kuntoutusosastolla. Akuuttiin neurologiaan on mahdollisuus kouluttautua päivystyksen lisäksi tehostetun valvonnan, tehohoidon ja akuutin neurologian osastohoidon työn kautta akuuttiin neurologiaan perehtyneen erikoislääkärin johdolla. Poliklinikalla toimivat erityispoliklinikat (mm. neuroimmunologian, liikehäiriöiden, botuliinitoksiinihoidon, lihassairauksien ja epilepsian hoidon poliklinikat), joiden vastuuhenkilöinä ovat näihin erityiskysymyksiin perehtyneet omat ja ostopalveluna hankitut erikoislääkärit.

Muuta tietoa erikoistumisesta

Neurologian toimintayksikkö on hyvin koulutus- ja tutkimusmyönteinen yksikkö, josta on hyvät mahdollisuudet päästä osallistumaan kansallisiin ja kansainvälisiin koulutus- ja kongressitapahtumiin. Klinikan oma koulutustoiminta on hyvin vilkasta: seuraamme kerran viikossa Taysin neurologian seminaarisarjan videoituja esityksiä. Näiden lisäksi yksikössä on omana toimintana kerran viikossa neuroradiologian meeting sekä kerran kahdessa viikossa kliinisen neurofysiologian meeting.

Lisätietoja

Jari Kankaanpää

Ylilääkäri

Neurologian poliklinikka