Potilaan ja asiakkaan oikeudet

Vaitiolovelvollisuus ja yksityisyydensuoja

Hyvinvointialueen henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus, joka koskee kaikkia potilaiden ja asiakkaiden henkilöllisyyteen ja sairauteen ja asiakkuuteen liittyviä asioita. Hyvinvointialue toivoo myös potilaiden ja asiakkaiden noudattavan samanlaista vaitiolovelvollisuutta.

Terveydenhuollon osalta lääkäri kertoo sairaudestasi ja hoidostasi lähiomaisille vain luvallasi. Lupa pyydetään sairaalaan tai sote-keskukseen tullessasi.

Voit kieltää antamasta tietoja kenellekään sairaalassa tai hoidettavana/sote-keskuksessa olostasi. Kielto merkitään potilasasiakirjoihin, jolloin myöskään puhelinvaihde ei yhdistä sinulle puheluja, eikä neuvonta opasta vieraita luoksesi. Sinulta pyydetään kirjallinen suostumus tietojen luovuttamisesta sairaudestasi ja hoidostasi, mikäli niitä on tarpeen luovuttaa hyvinvointialueen ulkopuolelle.

Yksityisyyden suoja huomioon ottaen voit pyytää, että keskustelusi hoitavan lääkärisi kanssa käydään henkilökohtaisesti lääkärinkansliassa.