Vammaispalvelut

Vammaispalveluiden tarkoitus on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Palvelut ehkäisevät ja poistavat vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Kaikissa hyvinvointialueen sote-keskuksissa on vammaissosiaalityön toimipiste.

Vammaispalvelut hyvinvointialueella

Palveluiden hakeminen

Voit hakea vammaispalveluja täyttämällä hakemuksen. Voit myös ottaa yhteyttä suoraan alueesi sote-keskukseen. Palvelutarpeestasi voi ilmoittaa myös läheisesi tai esimerkiksi asumisyksikkösi omahoitaja.

Vammaissosiaalityön työntekijät auttavat sinua tarvittaessa hakemuksen täyttämisessä.

Liitä hakemukseen lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto tai suositus haettavasta palvelusta tai tukitoimesta.
Päätös palveluista tehdään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointi tehdään aina elämäntilanteesi perusteella. Samalla kartoitetaan, tarvitsetko muitakin sosiaali- ja terveyspalveluita. Palvelutarpeen arviointi aloitetaan seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotostasi tai hakemuksen saapumisesta.

Asiakassuunnitelma

Asiakassuunnitelma täydentää palvelutarpeen arviointia. Suunnitelman tarkoitus on ohjata sinulle sopivat ja tarkoituksenmukaiset palvelut. Samalla tarkistetaan, että nykyiset palvelu- ja tukimuodot vastaavat voimavarojasi ja tarpeitasi.

Suunnitelma laaditaan yhdessä sinun kanssasi. Tarvittaessa suunnitelma laaditaan yhteistyössä perheesi tai läheistesi kanssa. Sinun tai perheesi luvalla suunnitelmapalaveriin voidaan pyytää mukaan perheenjäseniä, ystäviä, terapeutteja, päiväkodin, koulun ja Kelan edustajia tai muita tarpeellisia henkilöitä.