Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoistumiskoulutus

Erikoistumispaikkojen määrä: yksi

Päivystys erikoistumisen aikana: Yksikössä ei ole päivystystoimintaa. Sairaalassa on yleinen päivystysvelvollisuus.

Tarjottava koulutus: Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimukset, fuusio- ja PET-TT-tutkimukset. Koulutusoikeus on tällä hetkellä yksi vuosi alaan erikoistuvalle. Erikoistuvan koulutusmahdollisuuksia tuetaan, samoin kuin tutkimusorientoitumista.

Muuta tietoa erikoistumisesta: Erikoisala on voimakkaassa kehitysvaiheessa, kun PET-kuvausmahdollisuudet lisääntyvät ja kuvantamistargetoidut hoidot siintävät lähitulevaisuudessa. Työmahdollisuudet ovat keskussairaaloissa ja yliopistosairaaloissa erinomaiset. Monipuolinen työnkuva, joka mahdollistaa alan sisäisen erikoistumisen. Kodikas erikoisalayhteisö, jossa kaikki tuntevat toisensa.

Lisätietoja

Esa Kauppila

Ylilääkäri

Fysiologian ja isotooppitutkimusten yksikkö