Laboratorio-ohjekirja

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen sähköiseen laboratorio-ohjekirjaan olemme koonneet ajan tasalla olevat tiedot kliinisen kemian, hematologian ja kliinisen mikrobiologian laboratoriotutkimuksista.

Kliinisen kemian ja mikrobiologian laboratoriotutkimukset

Teksti on ryhmitelty alaotsikoilla siten, että kunkin tutkimuksen kohdalla on erilliset osiot esimerkiksi yleisestä taustasta, indikaatioista, tarvittavista lähetteistä, esivalmisteluista, menetelmistä, tekotiheydestä, näytteiden säilyvyydestä, lähettämisestä, tutkimusten viiteväleistä ja tulosten tulkinnasta.

Ohjekirja on tärkeä osa laboratoriomme kokonaispalvelua ja laatujärjestelmää. Uudistamme tätä kirjaa jatkuvasti uusien testien markkinoille tulemisen myötä ja saamamme asiakaspalautteen perusteella. Kirjan tietoihin tulevista merkittävistä muutoksista ja uusista testeistä ilmoitamme laboratorion asiakkaille myös erillisillä laboratoriotiedotteilla.

Etelä-Pohjanmaan keskussairaalan laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio erillisessä taulukossa esitellyn valikoiman osalta.

Toivomme tämän kirjan auttavan laboratoriotutkimusten tarkoituksenmukaisessa käytössä. Otamme mielellämme vastaan myös palautetta ohjekirjamme kehittämiseksi.

Akkreditoidut tutkimukset

Laboratorio on ollut FINAS –akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio (T177) vuodesta 2000 lähtien. Nykyinen akkreditointistandardi SFS-EN ISO 15189 :2013. Analytiikkatoimintojen osalta akkreditoituja toimipisteitä ovat Alajärvi, Kauhava, Lapua ja Seinäjoki. Lisäksi näytteenottotoiminta on akkreditoitu kaikissa toimipisteissä.