Virtsan irtosolututkimus

U-Syto-1 4078

Indikaatiot

Virtsateiden kasvainten osoittaminen ja hoidon seuranta.

Pyyntö

Jokaiselle näytteelle on tehtävä oma pyyntö. Mahdollisen katetrin olemassaolosta on aina mainittava pyynnössä. Pyynnössä on erityisesti selvitettävä, onko kysymyksessä kasvainepäily, todetun kasvaimen hoidon seuranta vai muu indikaatio. Näytteenottopurkkiin tulee liimata viivakooditarra pystysuoraan (ks. kuva).

Näyte

 • Näytteeksi kerätään virtsaa, joka ei ole seisonut rakossa 2-3 tuntia kauempaa. Huolellinen alapesu ja kuivaus tulee tehdä ennen näytteenottoa.
 • Alkuvirtsan lasketaan hukkaan ja tämän jälkeen virtsasuihkun keski- ja loppuosa kerätään näytteenottoastiaan. Suositeltava määrä virtsaa on 30-40 ml.
 • Jos potilaalla on katetri, otetaan virtsanäyte keräyspussin letkun kautta. Näytettä ei oteta suoraan virtsan keräyspussista.
 • Kasvainepäilyissä tutkimuksen herkkyyden on osoitettu paranevan, jos kerätään erillinen näyte kolmena peräkkäisenä päivänä.
 • Jos potilaalla on aikaisemmin todettu kasvain, seurantaan katsotaan riittäväksi kertanäyte hoitoprotokollan ohjaamin väliajoin.

Virtsanäytteenottosetin saa tilata patologian laboratoriosta.

Näytteen toimittaminen:

Seinäjoen keskussairaalan yksiköt ja poliklinikat

 • Tuorenäyte toimitetaan välittömästi patologian laboratorioon. Virtsanäytteestä tulee aina ilmoittaa laboratoriohenkilökunnalle.
 • Tuorenäytteitä otetaan vastaan patologialla ma–pe klo 7.00–14.30.
 • Poikkeustapauksissa patologian aukioloaikojen ulkopuolella, toimita tuore virtsanäyte kl. kemian kantasairaalan laboratorioon. Näyte on jätettävä henkilökohtaisesti laboratoriohenkilökuntaan kuuluvalle. Katso näytteen käsittelyohjeet alta.

Seinäjoen terveyskeskus

 • Potilas tuo tuoreen virtsanäytteen Y-laboratorioon tunnin kuluessa näytteenotosta tai antaa näytteen Y-laboratoriossa. Y-laboratoriosta näyte kuljetetaan patologialle.
 • Tuorenäytteitä otetaan vastaan patologialla ma–pe klo 7.00–14.30.
 • Poikkeustapauksissa patologian aukioloaikojen ulkopuolella, toimita tuore virtsanäyte kl. kemian kantasairaalan laboratorioon. Näyte on jätettävä henkilökohtaisesti laboratoriohenkilökuntaan kuuluvalle. Katso näytteen käsittelyohjeet alta.

Muut terveyskeskukset

 • Potilas tuo tuoreen virtsanäytteen laboratorioon tunnin kuluessa näytteenotosta tai antaa näytteen laboratoriossa.

Näyte käsitellään välittömästi terveyskeskuslaboratoriossa:

 • Kaada 40 ml sameaa tai 60 ml kirkasta virtsanäytettä 10 ml:n tehdaspuhtaisiin fuugiputkiin. Jos näytettä jää yli, sen voi kaataa viemäriin.
 • Näyteputkia sentrifugoidaan 2720 rpm 5 min (tai 1200g 5 min tai 600g 10 min).
 • Supernatantti kaadetaan pois, varo ettei pelletti irtoa putken pohjalta.
 • Jokaisen putken pohjalle kertynyt sakka (eli pelletti) sekoitetaan ThinPrep CytoLyt Solution- liuokseen (ks. kuva). Tässä voit käyttää esim. muovista pasteur-pipettiä, jolla otat fiksatiivia jokaiseen putkeen. Sekoita pelletti fiksatiiviin ja siirrä pasteur-pipetillä ThinPrep CytoLyt Solution- purkkiin.
 • Potilaan pyyntötarra (SSPAQ) laitetaan näytepurkkiin (ks. kuva).
 • Fiksoitu näyte säilyy huoneenlämmössä ja näyte toimitetaan reittikuljetuksella huoneenlämmössä patologian laboratorioon. Reittikuljetuksessa ei voi lähettää tuoreita virtsanäytteitä, koska näyte tuhoutuu kuljetuksen aikana.
 • CytoLyt-purkki tilataan keskusvarastolta Emmi-järjestelmän kautta (tuotteen nimi on non-gyn kitti CytoLyt-sentrifuugiputki). Jos järjestelmä ei ole käytössä, tilaa purkit tilauskaavakkeella.

Menetelmä

ThinPrep-menetelmä ja Papanicolaou-värjäys

Tulos valmiina

Pääsääntöisesti 80 % tutkimuksista vastataan 8 työpäivässä.

Tulkinta

Tutkimuksen tulos ilmoitetaan Pariisin luokituksen mukaisesti. Löydös täsmennetään tarvittaessa lausunnolla.

Tiedustelut

Tekniset ohjeet: Sytologian laboratorio puh. 06 415 4709

Muut tiedustelut: Patologian toimisto puh. 06 415 4703 ja puh. 050 474 4954

Päivitetty 20.3.2024