Yleislääketieteen erikoistumiskoulutus

Koulutussopimukset Tampereen yliopiston kanssa

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella (HYVAEP) ja Kuusiolinnalla on voimassa olevat koulutussopimukset Tampereen yliopiston kanssa. Kaikissa Etelä-Pohjanmaan sote-keskuksissa (ent. terveyskeskus) voi suorittaa yleislääketieteen erikoislääkärikoulutukseen liittyvät sote-keskuspalvelut sekä muiden erikoisalojen erikoislääkärikoulutuksen edellyttämän sote-keskuspalvelun. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen perusterveydenhuollon palvelun (YEK) pakollisen 9 kk sote-keskusjakson voi suorittaa vain suorassa palvelussuhteessa hyvinvointialueeseen. Kuusiolinnassa voi suorittaa YEK-jakson valinnaisen 6 kk jakson.

Seinäjoen keskussairaalan kehityspalvelut-yksikön yleislääketieteen erikoistumisvirat

Seinäjoen keskussairaalan yle-erikoistumisvirat on tarkoitettu yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen edellyttämien sairaalapalvelujen suorittamiseen. Viran saa viedä mukanaan siihen yksikköön tai niihin yksiköihin, joissa erikoistumispalvelut on tarkoitus suorittaa.

Yle-erikoistumisvirkapohjia on käytettävissä yhteensä neljä.

Kehityspalvelut-yksikön kehittäjä- ja koulutusylilääkäri (yle-aluekouluttaja) toimii hallinnollisena esimiehenä. Kliinisen työn osalta erikoistuja toimii sen yksikön työnjohdon alaisuudessa, missä työskentely tapahtuu.

Sairaalajaksojen yleisenä tavoitteena on oppia taitoja, joita tarvitaan nimenomaan perusterveydenhuollossa. Lisäksi sairaalajaksoilla on tarkoitus perehtyä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliseen työnjakoon ja yhteistyön muotoihin. Sairaalajakson alussa erikoistuva määrittelee itse, kuitenkin yhteistyössä ohjaavan lääkärin kanssa, henkilökohtaiset tavoitteensa ja toiveensa jaksolle.

Päivystys erikoistumisen aikana

Sote-keskuksissa osallistutaan kiirevastaanoton pitämiseen kunkin sote-keskuksen sisäisten käytäntöjen mukaisesti. Näissä on vielä vaihtelevia käytäntöjä.

Sairaalajaksoihin kuuluu päivystysvelvollisuus Seinäjoen keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Vuorot ovat ilta- ja viikonloppuvuoroja.

Tarjottava koulutus

  • kulloisenkin palveluyksikön sisäiset erikoistuville lääkäreille suunnatut koulutukset
  • alueelliset yleislääketieteen iltapäiväkoulutukset (juniorikoulutus) neljä kertaa vuodessa
  • erikoistujalla on oikeus myös talon ulkopuoliseen koulutukseen keskimäärin kerran kuukaudessa.

Muuta tietoa erikoistumisesta

Erikoistumiskoulutukseen liittyvä ohjaus tapahtuu Tampereen yliopiston antamien ohjeiden mukaisesti. Muu arkityön tuki toteutuu kunkin palveluyksikön käytäntöjen mukaisesti.

Lisätietoja

Lars Lindholm

Kehittäjä- ja koulutusylilääkäri

Yleislääketieteen aluekouluttaja