Akuuttilääketieteen erikoistumiskoulutus ja reunapalvelujaksot 24/7 -palvelualueella

Seinäjoen keskussairaala on laajan päivystyksen sairaala. Yhteispäivystys toimii koko maakunnan päivystyksellistä hoitoa vaativien potilaiden hoitopaikkana. Yhteistyö maakunnan kiirevastaanottojen kanssa on saumatonta. Yhteispäivystyksellä on akuuttilääketieteen erikoistumiskoulutussopimus Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa.

Akuuttilääketieteen koulutusoikeutta meillä on 4 v 6 kk. Yhteispäivystyksessä ja päivystysosastolla työskentelystä on lisäksi mahdollista kerryttää yhteensä 3 kk edestä terveyskeskuspalvelua YEK-koulutukseen tai erikoislääkäritutkintoon. Otamme myös erittäin mielellämme yleislääketieteen ja muiden päivystävien erikoisalojen erikoistuvia lääkäreitä reunapalvelujaksoille.

Erikoistuvan lääkärin virkoja on yhteensä seitsemän. Yhteispäivystyksen koulutusvastaava on akuuttilääketieteen erikoislääkäri. Lisäksi päivystyspoliklinikalla on kolme muuta osastonylilääkärin virkaa sekä ylilääkärin virka. Ensihoidon ylilääkärinä työskentelee anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri.

Työskentely erikoistumisen aikana

Akuuttilääkärit tekevät työtä lääkärisopimuksen ja paikallissopimuksen mukaisesti yhteispäivystyksessä keskimäärin 38,25 tuntia viikossa. Yhden työvuoron pituus on 7–14 tuntia. Yhteispäivystyksessä akuuttilääkärit osallistuvat kaikkien potilasryhmien hoitoon yhdessä erikoisalapäivystäjien kanssa. Taitojen karttuessa yhä itsenäisempi työskentely mahdollistetaan.

Akuuttilääketieteen eriytyvä koulutus toteutetaan ensisijaisesti monipuolisen potilasmateriaalin omaavassa yhteispäivystyksessämme. Lisäksi koulutukseen sisältyy työskentelyä yhteispäivystyksen taustaosastona toimivalla usean eri erikoisalan yhteisellä päivystysosastolla. Halutessaan erikoistuva lääkäri voi täydentää osaamistaan työskentelemällä päivystysosaston yhteydessä sijaitsevassa palliatiivisessa erityistason yksikössä.

Koko eriytyvän koulutuksen Seinäjoella suorittavalle akuuttierikoistuvalle suunnittelemme yhdessä konservatiivisten alojen, operatiivisten alojen, lastentautien ja anestesiologian sekä ensihoidon kanssa akuuttilääketieteen koulutusvaatimukset täyttävän kokonaisuuden. Yliopistosairaalajaksoa lukuun ottamatta meillä on mahdollista suorittaa kaikki akuuttilääketieteen erikoistumispalvelut.

Koulutukset ja työelämäjoustot

Klinikassa on kerran viikossa aamumeeting, jonka perään valtakunnallinen akuuttilääketieteen videokoulutus. Lisäksi akuuttilääkärit voivat osallistua muiden erikoisalojen meetingeihin. Ulkopuolisiin koulutuksiin pääsee hyvin.

Yksikkömme on perheystävällinen ja mukautuva. Pyrimme huomioimaan työvuorolistoja laatiessa sekä muissa päätöksissä erikoistuvat yksilöllisesti. Akuuttilääkärit tekevät monivuorotyötä, mikä mahdollistaa monenlaiset työaikajärjestelyt. Ikärakenne klinikassamme on nuori ja ilmapiiri hyvä. Olemme moderni, teknologiamyönteinen yksikkö, tilamme ja välineemme ovat uusittuja. Olemme saaneet kahdessa edellisessä NLY:n koulutuspaikkakyselyssä vuosina 2020 ja 2021 täydet viisi tähteä.

Lisätietoja

Jussi Sarin

Ylilääkäri

Yhteispäivystys