Töihin pelastustoimeen?

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos tuottaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen alueen  pelastus- ja turvallisuuspalvelut. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen pelastus- ja turvallisuuspalveluja tuottaa

  • 31 hälytysvalmiudessa olevaa paloasemaa
  • 129 päätoimista pelastustoimen viran- tai toimenhaltijaa ja
  • noin 870 vapaaehtoista ja sivutoimista henkilöä. 

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos pyrkii olemaan Etelä-Pohjanmaan maakunnan turvallisuusvaikuttaja ja omalta osaltaan muodostaa kansallisen pelastustoimen suorituskyvyn. 

Turvallisuustyötä tehdään koko organisaation voimin panostamalla onnettomuusriskien hallintaan, ennaltaehkäisyyn ja onnettomuustilanteessa tehokkaaseen pelastustoimintaan. Onnettomuuksien ehkäisyn yksi tärkeä muoto kuntalaisille on turvallisuusviestintä.

Kysy lisää työmahdollisuuksista pelastuspäällikkö Petri Järvensivulta, puh. 040 582 0979, etunimi.sukunimi@hyvaep.fi.