Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tiedonhallintayksikön on julkisuusperiaatteen toteuttamista varten ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on määritelty yhdeksi tiedonhallintayksiköksi.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla asiakkaat voivat kohdistaa tietopyyntönsä oikealle viranomaiselle sekä yksilöidä pyyntönsä. Asiakirjajulkisuuskuvaus sisältää tiedonhallintayksikön julkiset tiedot sekä tiedot, joihin asiakkaalla on oikeus esimerkiksi asianosaisaseman perusteella.

Asiarekisteriin kuuluvat toimielin- ja viranhaltijapäätökset ovat julkisilta osiltaan luettavissa hyvinvointialueen pöytäkirjoista ja viranhaltijapäätöksistä. Julkisissa tiedoissa esiintyviin henkilötietoihin käytetään rajattua julkaisuaikaa.

Asiarekisteristä voi hakea tietoa esim. asian vireillepanijatahon, avaamisajankohdan tai asian aiheen perusteella. Lisätietoa asiarekisterin hakuehdoista ja sisällöstä saa hyvinvointialueen kirjaamosta.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Asianhallinnan rekisteriseloste kuvaa henkilötietojen käsittelyä osana asiarekisteriä.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen rekisteriselosteet löydät rekisteriselosteista.

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet – Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (hyvaep.fi)

Hakutekijät, joita voi käyttää pyynnön yksilöintiin, löytyvät kentästä Rekisterin tietosisältö.

Tietopyyntöjen laatimisesta asiakastiedoista on tarkemmat ohjeet sivulla

Asiakas- ja potilastiedot – Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (hyvaep.fi).