Gynekologinen irtosolututkimus

Pt-Papa-1 4044

Indikaatiot

Kohdunkaulan syövän ja sen esiasteiden diagnostiikka ja gynekologisten tulehdusten toteaminen.

Pyyntö

Näin pyydät tutkimusta

Pyynnössä tulee mainita esitiedot kierron pituudesta, viimeisistä kuukautisista, muusta vuodosta, raskaudesta, menopaussista sekä aiemmat solumuutokset ja muut olennaiset taustatiedot. Samasta näytteestä voidaan pyytää lisäksi kliiniseltä mikrobiologialta HPV-osoitus (-hHPVNhO, 6445). Molemmille pyynnöille tulee olla omat viivakooditarrat. Näytteenottopurkkiin tulee liimata viivakooditarra pystysuoraan, siten että purkin etikettien väliin jää tyhjä kohta (ks. kuva).

Näyte: Nestepapa

Luotettavan sytologisen diagnostiikan edellytyksenä on huolellisesti otettu ja riittävästi tutkittavia soluja sisältävä näyte.

Vältä näytteenottoa kuukautisten aikana.

Vesiliukoista liukastetta voi käyttää (ei rasvaliukoista). Ylimääräinen lima pyyhitään pois ennen näytteenottoa.

Näyte laitetaan ThinPrep PreservCyt Solution -fiksatiivipurkkiin, joka sisältää 50 % metanolia.

Fiksoitu näyte säilyy huoneenlämmössä ja toimitetaan huoneenlämmössä sytologian laboratorioon.

Jos näytteestä on pyydetty myös HPV-tutkimus, se toimitetaan tutkittavaksi kliinisen mikrobiologian laboratorioon patologian toimesta. Näyte palautetaan säilytettäväksi patologialle, missä sitä säilytetään kuusi viikkoa.

Näytteenotto kumiharjalla

 • Aseta kumiharja kevyesti kohdunkaulakanavaan ja pyöritä myötäpäivään viisi (5) täyttä kierrosta.
 • Välittömästi näytteenoton jälkeen, painele kumiharjaa 10 kertaa ThinPrep-purkin pohjaan ja lopuksi huljuttele kumiharjaa voimakkaasti liuoksessa. Näin varmistetaan, että kaikki solut saadaan irti.
 • Sulje ThinPrep-purkin korkki tiukasti.

Näytteenotto endocervikaali-harjalla

Jos tuntuu, että näytteeseen ei tullut riittävästi soluja tai kumiharjalla ei päästä cervix-kanavaan (esim. umpeutunut kohdunsuu), voidaan ottaa lisäksi näyte endocervikaali-harjalla. Näytteenottoa endocervikaali-harjalla ei suositella raskaana olevilta.

 • Kerää ensin näyte normaalisti kumiharjalla.
 • Kerää samaan ThinPrep-purkkiin näyte endocervikaali-harjalla: kierrä harjaa yhteen suuntaan ¼- ½ kierrosta. Älä kierrä enempää sillä, se kerää verta näytteeseen! Aseta harja niin syvälle kuin se anatomisista syistä johtuen menee.
 • Pyöritä harjaa 10 kertaa purkin seinämää vasten ja lopuksi huljuttele harjaa voimakkaasti liuoksessa.
 • Sulje ThinPrep-purkin korkki tiukasti.

Näyte: Konventionaalinen papa

 • Käytettävä mattapäisiä (päällystämättömiä) objektilaseja, joihin merkitään lyijykynällä asiakkaan nimi ja henkilötunnus.
 • Viivakooditarraa ei liimata objektilasiin vaan se toimitetaan lasien mukana.

Luotettavan sytologisen diagnostiikan edellytyksenä on huolellisesti otettu näyte. Tarkoituksena on saada runsaasti soluja näytelasille seuraavan ohjeen mukaisesti:

Ensimmäinen eli vaginanäyte

Näyte otetaan emättimen takasivupohjukoista. Näyte sivellään lasille kevyesti (Kuva, kohta a). Jos erite on limainen ja runsas, pyyhi ylimääräinen lima pois ennen näytteenottoa.

Toinen eli portionäyte

Näyte otetaan portiolta (Kuva, kohta b). Paras näyte saadaan kalpean ja helakan alueen rajalta (junktioalueelta). Jos limakalvot ovat kuivat, voidaan lastainta kostuttaa fysiologiseen keittosuolaliuokseen ennen näytteen ottoa.

Kolmas eli cervixnäyte

Näyte otetaan kiertämällä soluharjaa niin syvällä kohdun kaulakanavassa kuin se kevyesti työntämällä on mahdollista (Kuva, kohta c). Kunnolla otetusta cervixnäytteestä tulisi löytyä lieriösoluja.

 • Totaali kohdunpoisto: yksi näyte vaginasta
 • Kohdun amputaatio: normaalit näytteet (vagina, portio ja cervix)
 • Poikkeava alue: kohdasta näyte eri lasille

Näyte on kiinnitettävä välittömästi sumuttimella (esim. Cervix Spray Fixative). Kiinnityksen jälkeen näytteen on annettava kuivua noin 20 minuuttia ennen muovikoteloon pakkaamista.

Menetelmä

Nestesytologia tai sively konventionaalisille näytteille ja Papanicolau-värjäys.

Tulos valmiina

Pääsääntöisesti 80 % tutkimuksista vastataan 8 työpäivässä.

Tulkinta

Löydökset tulkitaan Bethesda 2014-järjestelmän mukaisesti ja tarvittaessa annetaan lausunto sekä jatkotutkimus- tai kontrollinäytesuositus.

Tiedustelut

Tekniset ohjeet: Sytologian laboratorio puh. 06 415 4709

Muut tiedustelut: Patologian toimisto puh. 06 415 4703 ja puh. 050 474 4954

Päivitetty 19.7.2023