Tietojen tarkastaminen ja korjaaminen

Asiakas- ja potilastietojen tarkastaminen

Sosiaalihuollon tai terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu hyvinvointialueella ylläpidettävään henkilörekisteriin. Oikeus perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen.

Rekisteritietojen tarkastuspyynnön voi tehdä terveydenhuollon osalta Hyvis-palvelussa tai alla olevalla lomakkeella.

Sosiaalihuollon osalta pyynnön voi tehdä alla olevalla lomakkeella

Rekisteröidyn esittämästä pyynnöstä voidaan periä maksu tai kieltäytyä kokonaan tiedonluovuttamisesta, jos tiedon antaminen on kohtuutonta, perusteetonta tai pyyntö esitetään toistuvasti.

Virheellisten tietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjältä tiedon korjaamista. Tietosuoja-asetuksen mukaan sisällöltään virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto voidaan korjata eli oikaista, poistaa tai täydentää rekisteröidyn vaatimuksesta rekisterinpitäjän päätöksen perusteella.

Rekisteritietojen korjaamisvaatimuksen terveydenhuollon osalta voi tehdä Hyvis-palvelussa tai alla olevalla lomakkeella.

Sosiaalihuollon osalta vaatimuksen voi tehdä alla olevalla lomakkeella:

Henkilörekisteriä koskevien pyyntöjen käsittelyaika on yksi kuukausi. Erikseen rekisteröidylle ilmoittamalla rekisterinpitäjä voi jatkaa laajan, monia toimenpiteitä vaativan pyynnön käsittelyä.

Hyvinvointialueen tietosuojavastaava neuvoo rekisteröityjä henkilörekisteriin liittyvissä asioissa.