Geriatrian erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutussopimukset yliopistojen kanssa: Tampereen yliopisto

Erikoistumispaikkojen määrä: Kaksi

Päivystys erikoistumisen aikana: Erikoistuvat lääkärit osallistuvat konservatiiviseen päivystykseen.

Tarjottava koulutus: Geriatrian eriytyvää koulutusta 30 kuukautta, jonka aikana erikoistuva lääkäri perehtyy laaja-alaisesti geriatriseen arviointiin ja moniammatillisessa tiimissä toimimiseen, muistisairauksien diagnostiikkaan ja hoitoon sekä ortogeriatriaan. Tays Geriatrian videomeeting on kerran kuukaudessa. Osallistumme myös talon sisäisiin koulutuksiin (sisätaudit, neurologia, kirurgia) aihealueesta riippuen. Geriatrian klinikalla on viikoittain klinikan omaa koulutusta. Erikoistuvalla on lisäksi mahdollisuus osallistua sairaalan ulkopuolisiin koulutuksiin.

Muuta tietoa erikoistumisesta

Seinäjoen keskussairaalassa voi suorittaa myös geriatrian reunakoulutukset (psykiatria, neurologia ja sisätaudit). Geriatrian palvelujakso sopii hyvin myös yleislääketieteen erikoistujille ja muistisairauksien erityispätevyyden käytännön palveluksi.

Lisätietoja

Minna Kujala

Ylilääkäri

Geriatria