Rakenteellisen sosiaalityön raportointi

Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittämisen resurssi on siirtynyt 1.1.2024 alkaen Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeelta Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeelle. Rakenteellisen sosiaalityön kehittämistä jatketaan kansallisen verkoston (THL) tuella hyvinvointialueella laatimalla rakenteellisen sosiaalityön alueellista toteutussuunnitelmaa THL:n mallipohjan mukaisesti. 

Rakenteellinen sosiaalityö on  

  • Järjestelmällistä tiedon keräämistä sosiaalisista ilmiöistä
  • Tiedon avulla varmistetaan, että sosiaalihuollon asiakastyöstä saatavat kokemukset välittyvät osaksi hyvinvointialueen päätöksentekoa
  • Ennakoivaa, kehittävää ja visioivaa toimintaa, jonka avulla etsitään uusia entistä tehokkaampia toimintatapoja
  • Hyvinvointialueen asukkaiden osallisuuden vahvistamista ja erilaisten yhteistyöverkostojen rakentamista
  • Asukkaiden sosiaalisten oikeuksien ja osallisuuden toteutumisen seurantaa

Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin yhtenä välineenä on sosiaalinen raportointi, jonka jatkokehittämistä jatketaan osana sosiaalihuollon tietotuotannon vahvistamista. 

Rakenteellisen sosiaalityön alueellisen toteutussuunnitelman sisällön kuvausta työstetään nimetyn työryhmän ohjauksessa, sisältöalue kerrallaan eri asiantuntijoiden ja tietohallinnon kanssa yhteistyössä. 

Rakenteellisen sosiaalityön kansallinen verkosto työstää kansallista tietotuotantomallia ja pilotoi mielenterveys, päihde ja riippuvuudet sekä toimeentulo teemojen kautta hyvinvointialueiden tietotarpeita. Tähän työhön osallistutaan THL:n edellyttämien aikataulujen mukaan. Tarkoituksena on tuottaa yhdenmukaista ja vertailukelpoista tietoa kaikilta hyvinvointialueilta. Kansallinen tahtotila on saada rakenteelliselle sosiaalityölle rakenteet hyvinvointialueille ja tukea hyvinvointialueita siten, että organisaatiolla on yhteinen ymmärrys siitä, miten rakenteellinen työ organisoituu johtamisrakenteisiin. 

Tavoitteena on vahvistaa sosiaalihuollon tiedontuotantoa, saada sosiaalihuollon ammattihenkilöiden asiantuntijuus näkyväksi ja käyttöön hyvinvointialueen tietojohtamisen ja palvelujärjestelmän kehittämisen sekä päätöksenteon tueksi. 

 

Anneli Riski 
Asiakaspalveluiden asiantuntija / sosiaalityöntekijä YTM
Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa –hanke
etunimi.sukunimi@hyvaep.fi