Psykiatrian erikoistumiskoulutus

Olemme viiden tähden koulutuspaikka ja kestomenestyjä NLY:n koulutuspaikkakyselyssä.

Erikoistumiskoulutussopimukset yliopistojen kanssa: Psykiatrian palveluyksiköllä on koulutussopimus Tampereen Yliopiston kanssa. Sopimuksen mukaisesti psykiatriaan erikoistuvat lääkärit voivat suorittaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen kokonaisuudessaan lukuun ottamatta 6 kuukauden jaksoa TAYS-psykiatrialla. Erikoislääkärikoulutus pitää sisällään viikoittaiset professorin koulutusseminaarit Seinäjoella, jolloin yhden vuoden pakollisesta yliopistokoulutuksesta puolet voidaan suorittaa Seinäjoella.

Opinto-oppaat (laaketieteelliset.fi)

Erikoistumispalvelut: Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on psykiatrian erikoistumispaikkoja 12 erikoistuvalle. Kliinisen työn tavoitteena on taata jokaiselle erikoistuvalle lääkärille monipuolinen koulutus ja kokemustausta erilaisista potilasryhmistä sekä toimintaympäristöistä. Kliinisen työn lisäksi huolehdimme riittävästä teoreettisesta koulutuksesta yhdessä yliopiston kanssa. Erikoistumisryhmässä pohditaan viikoittain niin psykiatrian geneettisiä, biologisia, sosiaalisia kuin eettisiäkin näkökulmia curriculumin mukaisesta teemasta kulloisenkin erikoistuvan alustuksen ja taustamateriaalin pohjalta. Psykiatrian erikoistuvien lääkäreiden lisäksi koulutusryhmään osallistuvat muiden erikoisalojen reunapalveluita psykiatrialla tekevät lääkärit.

Laadimme yhdessä erikoistuvan kanssa yksilöllisen koulutuspolun erikoistumispalveluiden ajalle, joka sisältää kunkin erikoistuvan toiveiden mukaisesti erilaisia psykiatrian palveluita. Voit suorittaa meillä erilaisia osastopalveluita, avohoidon poliklinikkapalveluita ja sinulla on mahdollisuus työskennellä myös erityispoliklinikoilla kuten syömishäiriöyksikössä, yleissairaalapsykiatrian, neuromodulaatio-, riippuvuuspsykiatrian ja neuropsykiatrian konsultaatiopoliklinikoilla.

Päivystys erikoistumisen aikana: Psykiatrian erikoisalalla on jatkuva 24/7 aktiivipäivystys, päivystystä seuraava päivä on päivystysvapaata. Päivystävälle lääkärille on joka päivystysvuoroon nimettynä psykiatrian erikoislääkäri takapäivystäjäksi. Erikoistuvat lääkärit päivystävät yleensä 1–2 päivystystä/kk.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on tutkimusmyönteinen työnantaja

Kannustamme erikoistuvia lääkäreitämme tutkimustyöhön ja tutkimusvapaat ovat sovittavissa joustavasti. Yksikössämme on meneillään tutkimusprojekteja niin psykiatrian kuin päihdelääketieteen aloilla yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.

Muuta tietoa erikoistumisesta

Psykiatrian erikoislääkärikoulutus toteutuu Tampereen yliopiston vastuukouluttajan psykiatrian professori Merja Viikin johdolla ennalta laaditun ohjelman mukaisesti.

Koulutukseen sisältyy lukukausittain:

  • Koulutusseminaari viikoittain kouluttajaprofessori Merja Viikin johdolla.
  • Tieteellinen videomeeting viikoittain yhdessä Tampereen ja Lahden kanssa.
  • Toiminta-alueen psykiatrimeeting viikoittain.
  • Psykoterapiaseminaarit 1-2 vuoden ajan.
  • Erikoistuvien tutorryhmät kahden vuoden ajan.
  • Yksilöllinen tutor-ohjaus psykiatrian erikoislääkärin toimesta.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on koulutusmyönteinen työnantaja ja kannustamme osallistumaan ulkopuolisiin ja sisäisiin koulutuksiin.

Palvelualueellamme on vahva päihdelääketieteen osaaminen ja mahdollisuus kerryttää päihdelääketieteen erityispätevyyteen palveluita Tampereen Yliopiston professori Mauri Aallon ohjauksessa.

Pidemmän työsopimuksen tekevillä on myös mahdollisuus osallistua psykoterapiakoulutukseen hyvinvointialueen maksamana.

Palvelualueellamme on yksi Suomen parhaita psykiatrian lääkäritilanteita, joten työnkuormitus on hallittava ja senioritukea on saatavilla. Hyvä seniorituki ja ohjaus erikoistuvan lääkärin työskentelylle ovat meille sydämen asia (tästä olemme tunnettuja!). Ylilääkärikierrot toteutuvat osastoyksiköissä kahdesti viikossa. Ja seniorikollegat ovat muutoin jatkuvasti välittömässä konsultaatiovalmiudessa. Arkiaamuisin on yhteinen päivystysraportti ja aamupalaveri, joka on luonteeltaan informatiivinen ja työnohjauksellinen.

Lisätietoja

Antero Lassila

Palvelualuejohtaja

Tiina Ojanpää

Ylilääkäri

Psykiatria