Keskussairaalan palvelut

 

Seinäjoen keskussairaala tarjoaa erikoissairaanhoidon päivystyspalveluita ympäri vuorokauden ja lisäksi erikoislääkäreiden toteuttamia kiireettömän hoidon palveluja kaikilla keskeisillä erikoisaloilla. Tärkeä osa hyvää palvelua ovat hoitoketjut ja -ohjelmat, jotka on sovittu terveyskeskusten kanssa. Potilas saa saumattomassa yhteistyössä oikean avun oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Teemme yhteistyötä myös Tampereen yliopistollisen sairaalan, Vaasan keskussairaalan ja muiden sairaaloiden kanssa, mikä täydentää eteläpohjalaisten sairaanhoitopalvelut tämänhetkisen lääketieteellisen tietämyksen mukaiseksi kattavaksi kokonaisuudeksi.