Tukipalvelutuottajarekisteri

Koska palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan ja hakeudutaan parastapalvelua.fi-verkkopalvelun kautta, on tukipalvelutuottajat nähtävissä verkkopalvelun kautta.

Palvelutuottajarekisterissä ei valitettavasti ole vielä nähtävillä kaikkia hyväksytyn ilmoituksen tehneitä palveluntuottajia, koska rekisteriin hakeutuminen on vielä alkuvaiheessa. Rekisteriin on jatkuva haku.

Ohje tukipalvelutuottajarekisterin käyttöön

  1. Mene osoitteeseen www.parastapalvelua.fi
  2. Valitse Hyvinvointialue tai kunta-kohdasta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
  3. “Valitse palvelu”-kohdasta palvelu. Yksityisiä palveluita tällä hetkellä ovat:
    • ateriapalvelut
    • pihan- ja kodin kunnossapito-, turva- ja pesulapalvelut
    • siivous- ja muut arjen avustamispalvelut.
  4. Kun palvelu on valittu, valitse “Valitse palvelusisällöt”. Täällä voit vertailla eri palveluntuottajia, palveluita ja hintoja.

Ohje palveluntuottajille tietojen päivittämisestä rekisterissä

Alla olevaan luetteloon on kerätty tiedot Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle rekisteröidyistä yksityisistä ilmoituksenvaraisista sosiaalipalveluiden tuottajista.

Tiedot on kerättynä alueittain ja sen vuoksi sama palveluntuottaja voi olla mainittuna useassa eri kohdassa.

Tässä luettelossa olevat tiedot on saatu Etelä-Pohjanmaan kunnista / kuntayhtymistä ja tiedot perustuvat pääosin v. 2022 saatuihin tietoihin. Luettelosta puuttuu tällä hetkellä Kuusiokuntien alueella toimivat palveluntuottajat. Vuonna 2023 hyvinvointialueelle hyväksytyt palveluntuottajat on huomioituna tässä luettelossa.

Palveluntuottajien tulee itse huolehtia siitä, että palveluntuottamiseen liittyvät tiedot ovat rekisterissä ajan tasalla. Pyydämme tarkistamaan tiedot ja tekemään tarvittavat muutokset näiden sivujen ohjeiden mukaisesti.

Ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelujen tuottajat hyvinvointialueella

 

Palveluntuottajan tulee aina päivittää tiedot järjestelmään ennen toiminnan olennaista muuttumista tai lopettamista, sekä yhteystietojen muuttuessa. Palveluntuottajan ilmoitus vastuuhenkilön vaihtumisesta tehdään psop-järjestelmässä.

Kaikkien palveluntuottajien (myös jo palveluntuottajaksi aikaisemmin hyväksyttyjen) tulee viedä päivitetyt tiedot psop-järjestelmään. Tietojen ilmoittamisessa palveluntuottajan tulee ilmoittaa ajantasaiset tiedot toimintakunnasta / hyvinvointialueen kunnista, joissa palveluja annetaan ja joista hallintopäätös on tehty. Jos palveluntuottaja laajentaa palveluitaan kuntiin, joita ei ole huomioituna hallintopäätöksessä, pitää tehdä uusi ilmoitus hyvinvointialueelle.

Järjestelmässä palveluntuottaja voi kertoa palveluistaan ja ilmoittaa palvelujen hintatiedot sekä myös linkittää yhteyden omille kotisivuilleen.