Tukipalvelutuottajarekisteri

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta on tullut voimaan 1.1.2024 ja palveluiden rekisteröintien käsittely on siirtynyt kokonaisuudessaan aluehallintovirastoille ja Valviralle. Hyvinvointialue ei enää käsittele ilmoituksia.

Uudet hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvat tukipalveluiden tuottajat rekisteröityvät myös Soteriin (valvira.fi, linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Alla olevaan luetteloon on kerätty tiedot 31.12.2023 mennessä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle rekisteröidyistä yksityisistä ilmoituksenvaraisista sosiaalipalveluiden tuottajista.

Tiedot on kerättynä alueittain ja sen vuoksi sama palveluntuottaja voi olla mainittuna useassa eri kohdassa.

Tässä luettelossa olevat tiedot on saatu Etelä-Pohjanmaan kunnista / kuntayhtymistä ja tiedot perustuvat pääosin vuonna 2022 saatuihin tietoihin. Vuonna 2023 hyvinvointialueelle hyväksytyt palveluntuottajat on huomioituna tässä luettelossa.

Ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelujen tuottajat hyvinvointialueella