Tulevaisuuden sote-keskus -hanke 2020–2023

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa kehitettiin perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Etelä-Pohjanmaalla kansallisen ohjelman mukaisesti.

Hankkeeseen osallistuivat Etelä-Pohjanmaan kunnat ja kuntayhtymät vuosina 2020-2022 ja vuonna 2023 hyvinvointialue. Teimme yhteistyötä alueen muiden valtionosuushankkeiden, osaamiskeskuksen, oppilaitosten, järjestöjen ja kokemustoimijoiden kanssa.

Kehittämistyön läpileikkaavina periaatteina olivat monikanavaisuus, jatkuva vuorovaikutus ja monitoimijaisuus. Pilotit ja toimintamallien kokeileminen ja kehittäminen toteutettiin aidoissa asiakastilanteissa, sovituissa toimipisteissä.

 

Tutustu hankkeessa kehitettyihin toimintamalleihin Innokylässä (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen keskeisimmät tavoitteet

  • Kiireettömään hoitoon ja palveluun pääsee 7 vuorokaudessa. Hoidon ja palvelun jatkuvuus on turvattu
  • Kotona asuminen on turvattu
  • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat yhtenäiset ja riittävät
  • Ennaltaehkäisevät palvelut ovat yhtenäisiä, systemaattisia ja kattavia
  • Johtaminen on strategista ja perustuu tiedolla johtamiseen alueen toimintaympäristössä
  • Alueella on riittävä, osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö
  • Sosiaali- ja terveydenhuollossa on toimivat kuntoutuspalvelut

Lisätietoja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeesta

Hankejohtaja Tytti Luoto
tytti.luoto@hyvaep.fi