Barnahus-hanke Etelä-Pohjanmaalla

Barnahus-hankkeessa tehostetaan lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosesseja sekä väkivaltaa kokeneiden lasten tukea ja hoitoa. Hanke toteutetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimana yhteistyönä yhteistoiminta-alueiden kanssa. Hankkeessa ovat mukana myös poliisi- ja syyttäjäorganisaatiot, yliopistot ja korkeakoulut, järjestöjä sekä tulevat Osaamis- ja tukikeskukset (OT-keskukset).

Etelä-Pohjanmaa kuuluu Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) lasten oikeuspsykiatrian yksikön Barnahus-hankkeen piiriin. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on toiminut Barnahus-satelliitti keväästä 2022 alkaen ja toiminta jatkuu vuosina 2024 – 2025 sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksen turvin. Tavoitteena on vakinaistaa Barnahus-toimintamallit osaksi hyvinvointialueen rakenteita.

  • Tuemme Barnahus-satelliitissa ammattilaisia lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyen muun muassa päivittämällä lapsiin kohdistuvan väkivaltaepäilyn palvelupolkua ja toimintaohjeita sekä järjestämällä erilaisia koulutus- ja infotilaisuuksia.
  • Tuemme strategista työtä lähisuhdeväkivallan ehkäisyssä sekä edistämme näyttöön perustuvien menetelmien käyttöönottoa.
  • Tarjoamme konsultaatiota sekä moniviranomaistyön ja hoidon koordinaatiopalveluita, jotta väkivaltaepäilyn selvittäminen etenee mahdollisimman joutuisasti ja lapsen sekä perheen psykososiaalinen tuki toteutuu.

Parhaimmillaan monialainen, yhteinen tiedonmuodostus ennaltaehkäisee tilanteiden jumiutumista sekä varmistaa lapselle ja perheelle oikea-aikaisen tuen. Tämä puolestaan vähentää inhimillistä kärsimystä ja taloudellisia kustannuksia.

Moniammatilliset rakenteet Etelä-Pohjanmaalla

LASTA-seula-mallilla varmistetaan viranomaisten välinen tiedon jakaminen ja monialainen yhteistyö tilanteissa, joissa epäillään lapsen joutuneen pahoinpitelyn tai seksuaaliväkivallan kohteeksi.

Poliisi koordinoi LASTA-kokouksia ja LASTA-koordinaattori kerää poliisin virka-apupyynnön perusteella tarvittavat taustatiedot terveyden- ja sosiaalihuollosta.

LASTA-seulapalaverissa taustatietojen ja monialaisen yhteisen keskustelun pohjalta päätetään yhteisestä toimintasuunnitelmasta lapsen edun mukaisesti.

LASTA-seulapalaverit toteutetaan noin 2-3 viikon välein.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Barnahus-satelliitti kokoaa yhteen lapsiperheiden sosiaalityön/ lastensuojelun sosiaalityön, TAYSin lasten oikeuspsykiatrian, hoitotahon, poliisin ja tarvittaessa syyttäjän edustajan yhteisen tiedonmuodostuksen äärelle vaativimmissa väkivaltaepäilytilanteissa arvioimaan lapsen ja perheen kokonaistilannetta sekä sovittamaan yhteen eri viranomaistahoissa tehtävää työtä.

TAYSin lasten oikeuspsykiatria toimii kokouksissa konsultatiivisena tukena tai sillä voi olla myös poliisin virka-avun myötä viranomaisrooli. Kokouksiin ohjaudutaan ottamalla yhteys Barnahus-koordinaattoriin.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Barnahus-satelliitin palvelut perhekeskuksen, erityispalveluiden ja sijaishuollon ammattilaisille

Barnahus-koordinaattori Noora Aarnio

puh: 050 449 7874 (ti ja pe klo. 8-9 tai takaisinsoitto)
noora.aarnio@hyvaep.fi

Perhekeskuksen ja erityispalveluiden ammattilaisten puhelinkonsultaatio lapsiin kohdistuvissa väkivaltaepäilyissä. Ohjautuminen OT-tuki- ja koordinaatiorakenteen monialaisen arvioinnin kokouksiin tai eroperheiden konsultaatioryhmään.

Psykososiaalisen tuen koordinaattori Kirsi Keskinen

puh: 050 474 2482 (ti ja pe klo. 8-9 tai takaisinsoitto)
kirsi.keskinen@hyvaep.fi

Perhekeskuksen, erityispalveluiden ja sijaishuollon ammattilaisten puhelinkonsultaatio ja koordinaatio hoidon ja tuen teemoissa lapsiin kohdistuvissa väkivaltatilanteissa. Lisäksi mahdollisuus lapselle tai nuorelle suunnattuun peritraumainterventioon yhdessä vanhempansa tai huolta pitävän aikuisen kanssa.

LASTA-koordinaattori Mari Hakkarainen

puh: 050 474 2810
mari.hakkarainen@hyvaep.fi

Esitutkinnan monialaisiin Lasta-kokouksiin liittyvät yhteydenotot.

Vuoden 2024 Barnahus-infot

  • Barnahus-info 25.4.2024 klo 8.15-9.15
  • Barnahus-info 29.8.2024 klo 8.15-9.15
  • Barnahus-info 7.11.2024 klo 8.15-9.15

Voit pyytää linkin Infoon Barnahus-koordinaattorilta, jos se ei ole sinua tavoittanut.