Lihaksen histologinen tutkimus

M-PAD 4057

Alihankittava tutkimus, Fimlab, Fimlab ohjekirja

Indikaatiot

Epäily neuromuskulaaritaudista.

Pyyntö

Näin pyydät tutkimusta

Esitiedoissa on määriteltävä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu kliinisine esitietoineen.

Katso Ts-Mitok-D, jos pyydetään lisäksi Mitokondriaalisen DNA:n rakennemuutosten tutkimus kudosnäytteestä.

Näyte

Näytteenotosta tiedotetaan patologian laboratorioon heti kun näytteenottopäivä ja kellonaika varmistuvat (yhteystiedot alla). Jos näytettä ei jostain syystä toimitetakaan, asiasta tulee ilmoittaa patologian laboratorioon.

Lihasbiopsioita otetaan vastaan maanantaista perjantaihin klo 10.00 saakka.

Näytettä ei fiksoida. Näyte toimitetaan välittömästi tuorenäytteenä patologian laboratorioon. Näyte on jätettävä henkilökohtaisesti laboratoriohenkilökuntaan kuuluvalle.

Näyte laitetaan fysiologisella keittosuolaliuoksella kostutetun sideharsotaitoksen väliin kannelliseen purkkiin. Sideharsotaitos ei saa olla liian kostea. Purkkiin merkintä “lihasbiopsia”.

Biopsiaa suositellaan otettavaksi EMG-tutkimuksen jälkeen, jotta varmennettaisiin voimakkaasti affisioitunut (ei surkastunut) lihas. M. deltoideus, vastus lateralis ja tibialis anterior ovat sopivimpia kohteita. Iho ja faskia puudutetaan välttäen puuduteaineen tunkeutumista biopsoitavaan kohtaan lihasta. Lihasnäytteenä optimaalinen on noin 10 x 5 x5 mm kirurginen pala tai 5-6 konkotomiapalaa.

Jos pyydetään lisäksi Ts-Mitok-D-tutkimus, siihen tarvitaan erillinen näyte.

Menetelmä

Jääleikemenetelmä ja tarvittavat värjäykset.

Tulos valmiina

Pääsääntöisesti 80 % tutkimuksista vastataan 25 työpäivässä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan patologisanatominen diagnoosi ja lausunto.

Tiedustelut

Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio puh. 06 415 4708

Muut tiedustelut: Patologian toimisto puh. 06 415 4703 ja puh. 050 474 4954

Päivitetty 30.5.2024