Sosiaalipalveluiden työmahdollisuudet

Tervetuloa työskentelemään Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaalipalveluihin!

Töihin sosiaalipalveluihin?

Sosiaalipalveluiden kokonaisuus on laaja ja monipuolinen. Palvelut kattavat perheiden, vammaisten, työikäisten ja ikääntyneiden palveluita.

Meillä on mahdollisuus työskennellä esimerkiksi

 • palveluohjauksessa
 • kriisi-ja sosiaalipäivystyksessä
 • asumispalveluissa
 • lastensuojelussa
 • kotiin annettavissa palveluissa
 • päivätoiminnassa.

Meillä on monia eri työmahdollisuuksia, joista löydät varmasti itsellesi sopivan työpaikan. Voit työskennellä vakituisena työntekijänä, määräaikaisena sijaisena tai keikkalaisena lyhyissä työpätkissä.

Meillä työskentelee muun muassa

 • lähihoitajia
 • sairaanhoitajia
 • geronomeja
 • sosionomeja
 • sosiaalityöntekijöitä
 • palvelukeskushuoltajia
 • hoiva-avustajia
 • palvelusihteereitä
 • palkkasihteereitä
 • henkilökohtaisia avustajia
 • fysioterapeutteja
 • terveydenhoitajia.