Yleisohje patologialle lähetettävistä näytteistä

Pyyntö

Näin pyydät tutkimusta

Näyte

  • Näytteen tulee olla riittävä ja edustava. Katso tarkemmat ohjeet näytettä koskien kunkin tutkimuksen kohdalta.
  • Näytettä otettaessa sitä tulisi käsitellä niin, että kudokseen kohdistuisi mahdollisimman vähän ulkoisia vaurioita.
  • Tarvittaessa näytteen orientaatio ym. tunnistamiskohdat tulee merkitä ja ilmoittaa pyynnön kliinisissä esitiedoissa.
  • Jos samasta potilaasta lähetetään useita näytepurkkeja samalla pyynnöllä, tulee ne olla selvästi merkitty A, B, C, jne. (ks. kuva alla) ja jokaisen purkin sisältö on kuvattava pyynnössä.
  • Kaikissa laboratorioon lähetettävissä näytteissä tulee olla vaakasuorassa purkin yläreunassa yksi pyynnön SSPAQ viivakooditarra (ks. kuva yllä). Ethän liimaa viivakooditarraa näytepurkin etiketittömään kohtaan (ks. kuva alla). Poikkeuksena Pt-Papa-1 ja U-syto-1 tutkimukset.
  • Näytteitä voi lähettää patologialle putkipostilla (ainoastaan fiksoituja, ei tuorenäytteitä eikä pikaleikkeitä), lähetin kuljettamana, näytehissillä tai henkilökohtaisesti toimittamalla.

Tulosten valmistuminen

Tutkimusohjekirjassa on ilmoitettu tutkimuskohtaisesti työpäivien lukumäärä, jonka aikana 80 % ko. tutkimuksista pääsääntöisesti vastataan, alkaen näytteen saapumisesta lausunnon antamiseen. Ison näytteen fiksaatio, mahdolliset erikoistutkimukset sekä konsultaatiot pidentävät näytteiden vastausaikaa.

Päivitetty 8.4.2024