Hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen yhteistyö

Tältä sivulta löydät tietoa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen yhteistyöstä. Lue lisää klikkaamalla alla olevia otsikoita.

Ota yhteyttä

Kaikissa Etelä-Pohjanmaan kunnissa on nimetty järjestöyhdyshenkilö. Hän toimii kunta-järjestöyhteistyön kehittäjänä, ja hänen tehtäviinsä kuuluvat mm. yhteydenpito yhdistyksiin ja niiden koollekutsuminen säännöllisesti, yhdistysten viestien välittäminen kunnalle ja kumppanuuspöytien koolle kutsuminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Järjestöyhdyshenkilö toimii myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) -yhdyshenkilön työparina.

Järjestöyhdyshenkilöt muodostavat verkoston, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Koollekutsujina toimivat Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue ja Sosiaali- ja terveysalan Järjestötalo.

Ota yhteyttä kuntien järjestöyhteyshenkilöihin (pdf)

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Ota yhteyttä

Etelä-Pohjanmaan kuntajärjestöyhteistyön käsikirja julkaistiin loppuvuodesta 2021. Sen tarkoituksena on auttaa kehittämään kuntien ja järjestöjen yhteistyötä ja yhteistyötapoja. Se on suunnattu sekä kunnissa toimiville työntekijöille että järjestötoimijoille.

Tutustu Etelä-Pohjanmaan kuntajärjestöyhteistyön käsikirjaan.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Ota yhteyttä

Osallistava kumppanuuspöytätoimintamalli on käytössä koko Etelä-Pohjanmaalla. Kunta kutsuu eri toimijoita, kuten asukkaita, yhdistyksiä, kuntia ja yrityksiä yhteiseen pöytään vähintään kerran vuodessa. Pöydässä keskustellaan paikallisesti valituista teemoista ja etsitään ratkaisuja niiden kehittämiseksi.

Tutustu keväällä 2021 järjestettyjen kumppanuuspöytien muistioihin ja kumppanuuspöytäraporttiin.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Tutustu Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestöavustusten myöntämisperiaatteisiin.

Järjestöjen toimintaedellytysten ja vaikuttamismahdollisuuksien tukemisesta osana kuntien ja hyvinvointialueiden toimintaa säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevassa laissa. Sekä kunnilla että hyvinvointialueella on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin se kytkeytyy kunnan tai hyvinvointialueen lakisääteisiin tehtäviin.

Hyvinvointialueen aloitettua toimintansa 1.1.2023 siirtyi osa harkinnanvaraisista järjestöavustuksista sen jaettaviksi.

Ostopalveluin tuotettavaa toimintaa ei tueta avustuksin.

Hyvinvointialueen järjestöavustushaku 2024 on avoinna 31.10.2023 asti.

Linkki hakulomakkeeseen https://link.webropolsurveys.com/S/74AC6FA4347146FF

Järjestöille toteutettiin Teams-info järjestöavustushakuun liittyen 12.10.2023

Tilaisuudessa esitellyt diat ja muistiinpanot keskustelussa  esille nousseista kysymyksistä ja vastauksista.

Lisätietoa yhdyspintasuunnittelija Miia Hietaniemi, p. 0504742143, miia.hietaniemi@hyvaep.fi

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Mikäli järjestö, kunta tai jokin muu toimija tarvitsee rahoittajalle avustushakemuksen liitteeksi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen puoltolausunnon tai sopimuksen yhteistyöstä, se kannattaa pyytää viimeistään 1 kk ennen kuin sitä tarvitaan avustusta varten.

Pyyntö lähetetään hallintosihteeri Päivi Lähdemäelle (etunimi.sukunimi@hyvaep.fi), joka välittää viestin professiojohtajille.

Pyydämme seuraavat tiedot:

  • rahoittaja, jota varten lausunto tai sopimus tarvitaan
  • tiedot hankkeesta tai toiminnasta, johon haetaan rahoitusta
  • tieto, onko kyse määräaikaisesta vai toistaiseksi voimassa olevasta toiminnasta; hankkeen/toiminnan toteutusaika
  • hankkeen/toiminnan tavoite
  • kuvaus hankkeesta/toiminnasta
  • yhteistyö, jota hakija toivoo hankkeeseen/toimintaan liittyen.

Lisätietoja ja tukea saa tarvittaessa kehittämissuunnittelija Tiina Haapaniemeltä (tiina.l.haapaniemi@hyvaep.fi).

Joupin neuvola

Hallituskatu 20