Hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen yhteistyö

Tältä sivulta löydät tietoa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen yhteistyöstä. Lue lisää klikkaamalla alla olevia otsikoita.

Ota yhteyttä

Kaikissa Etelä-Pohjanmaan kunnissa on nimetty järjestöyhdyshenkilö. Hän toimii kunta-järjestöyhteistyön kehittäjänä, ja hänen tehtäviinsä kuuluvat mm. yhteydenpito yhdistyksiin ja niiden koollekutsuminen säännöllisesti, yhdistysten viestien välittäminen kunnalle ja kumppanuuspöytien koolle kutsuminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Järjestöyhdyshenkilö toimii myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) -yhdyshenkilön työparina.

Järjestöyhdyshenkilöt muodostavat verkoston, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Koollekutsujina toimivat Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue ja Sosiaali- ja terveysalan Järjestötalo.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Ota yhteyttä

Etelä-Pohjanmaan kuntajärjestöyhteistyön käsikirja julkaistiin loppuvuodesta 2021. Sen tarkoituksena on auttaa kehittämään kuntien ja järjestöjen yhteistyötä ja yhteistyötapoja. Se on suunnattu sekä kunnissa toimiville työntekijöille että järjestötoimijoille.

Tutustu Etelä-Pohjanmaan kuntajärjestöyhteistyön käsikirjaan.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Ota yhteyttä

Osallistava kumppanuuspöytätoimintamalli on käytössä koko Etelä-Pohjanmaalla. Kunta kutsuu eri toimijoita, kuten asukkaita, yhdistyksiä, kuntia ja yrityksiä yhteiseen pöytään vähintään kerran vuodessa. Pöydässä keskustellaan paikallisesti valituista teemoista ja etsitään ratkaisuja niiden kehittämiseksi.

Tutustu keväällä 2021 järjestettyjen kumppanuuspöytien muistioihin ja kumppanuuspöytäraporttiin.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Tutustu Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestöavustusten myöntämisperiaatteisiin.

Järjestöjen toimintaedellytysten ja vaikuttamismahdollisuuksien tukemisesta osana kuntien ja hyvinvointialueiden toimintaa säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevassa laissa. Sekä kunnilla että hyvinvointialueella on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin se kytkeytyy kunnan tai hyvinvointialueen lakisääteisiin tehtäviin.

Hyvinvointialueen aloitettua toimintansa 1.1.2023 siirtyi osa harkinnanvaraisista järjestöavustuksista sen jaettaviksi.

Ostopalveluin tuotettavaa toimintaa ei tueta avustuksin.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20