Anna palautetta

Palautetta keräämällä haluamme kehittää hyvinvointialueemme tarjoamaa hoitoa ja palvelua entistä paremmaksi ja turvallisemmaksi.

Anna palautetta

Voit koska tahansa antaa meille palautetta. Palautetta voit antaa potilaana, asiakkaana sekä omaisena tai läheisenä joko nimettömänä tai jättää yhteystiedot. Ilmoita palautteessasi yksikkö, jota palaute koskee, jotta se ohjautuu oikeaan yksikköön käsiteltäväksi. Palautteet käsitellään yksiköissä ja käytetään toiminnan arvioimisessa ja välittömässä parantamisessa sekä kehittämiskohteiden tunnistamisessa.

Ethän kirjoita antamasi palautteen yhteyteen henkilötunnuksia tai muita salassa pidettäviä tietoja. Käsittelemme kaikki palautteet luottamuksellisesti.

Jos hoitoon tai palveluun liittyy ongelmia tai epäselvyyksiä, ota yhteyttä suoraan kyseessä olevaan hoito- tai palveluyksikköön ja keskustele asiasta yksikön henkilökunnan kanssa. Jos koet, että hoito ei sujunut toivotulla tavalla, toivomme, että kerrot meille siitä.

Asiakkaan, potilaan tai läheisen ilmoitus vaaratilanteesta

Ilmoittamalla vaaratilanteesta olet mukana parantamassa turvallisuutta.

Vaaratilanne on tapahtuma, joka vaarantaa asiakkaan tai potilaan turvallisuuden ja voi aiheuttaa tai aiheuttaa asiakkaalle tai potilaalle haittaa. Vaaratilanteita voivat olla esim. hoitoon liittyvät infektiot, väärä tai viivästynyt diagnoosi, hoidon/hoivan tai palvelun järjestelyihin, lääkitykseen tai lääkinnällisten laitteiden toimintaan liittyvät epäselvyydet.

Ilmoita meille, jos havaitset hoidossa, hoivassa tai palvelussa puutteita tai vaaratilanteita. Ota asia puheeksi henkilökunnan kanssa heti tai tee tapahtumasta vaaratilanneilmoitus. Ilmoituksen käsittelee ilmoitusta koskevan yksikön asiakas- tai potilasturvallisuudesta vastaava henkilö.

Ohjeita palautteen antamiseen

  • kirjaa tapahtumapaikaksi hoito- tai palveluyksikkö, jonka toimintaan ilmoitus liittyy
  • palautteen voi antaa nimettömänä tai omilla yhteystiedoilla
  • palautteeseen ei saa laittaa henkilötunnusta tai luottamuksellista tietoa omasta tai toisen hoidosta tai palvelusta
  • tietosuojasyistä emme vastaa henkilökohtaista hoitoa tai palvelua koskeviin kysymyksiin palautejärjestelmän kautta
  • varattua aikaa ei voi perua palautelomakkeella
  • palautejärjestelmän kautta ei voi varata aikoja tutkimuksiin, hoitoihin tai palveluihin

Mikäli havaitsemasi asia aiheuttaa vakavan riskin asiakas- tai potilasturvallisuudelle, tulee asiasta ilmoittaa mahdollisimman pian työntekijän/yksikön esihenkilöille ja hyvinvointialueen ohjaus- ja valvontapalveluihin.

Ohjaus- ja valvontapalvelut – Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (hyvaep.fi)