Psykologeille ja psykologiharjoittelijoille

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue tarjoaa psykologeille monipuolisia työtehtäviä sekä harjoittelijoille mahdollisuuksia tutustua 5 kuukauden mittaisen harjoittelujakson aikana monipuolisesti psykologin työhön. Meillä panostetaan ohjaukseen ja perehdytykseen sekä uusille työntekijöille että harjoittelijoille. Meillä on käytössä pääosin omat työhuoneet, ajanmukaiset testivälineet ja mahdollisuus kollegoiden antamaan tukeen ja ohjaukseen. Osittaiseen etätyöhön on mahdollisuus, samoin ryhmä -ja yksilötyönohjaukseen.

Erityisesti harjoittelijoilta olemme saaneet hyvää palautetta nimenomaan ohjauksesta. Meillä saat harjoittelun aikana edetä omaa tahtiasi ja tuemme kasvua psykologin ammatilliseen rooliin. Meillä voit tutustua myös muiden kuin oman harjoittelupaikan psykologien työhön kiertämällä eri toimipisteissä. Harjoittelun ajalta maksetaan palkkaa. Harjoittelupaikkaa kannattaa kysellä yleensä noin vuosi ennen harjoittelun alkamista, jos tahdot päästä juuri tiettyyn toimipisteeseen.

Alueellamme työllisyystilanne on hyvä vastavalmistuneille ja kokeneille psykologille. Harjoittelijat ovat työllistyneet usein heti valmistumisen jälkeen. Jatkokouluttautumisesta kiinnostuneet psykologit saavat hyvää kokokemusta neuropsykologian alalta työskentelystä Eskoossa, keskussairaalassa aikuisten ja lastenneurologialla, geriatrialla ja kuntoutustutkimuksessa sekä osittain myös koulupsykologin työstä. Näistä toimipisteistä on yleensä saanut kerrytettyä kokemusta erikoispsykologikoulutusta ajatellen.

Etelä-Pohjanmaalla on edullista asua, harrastusmahdollisuudet ovat monipuoliset ja junayhteydet muualle Suomeen ovat toimivat. Osa työ- ja harjoittelupaikoista sijaitsee Seinäjoella, osa myös maakunnan alueella, jolloin tarvitset käyttösi oman auton.

Ota rohkeasti yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Jäämme odottamaan yhteydenottoasi ja vastaamme mielellämme kysymyksiin harjoitteluun liittyen!

Mielenterveys- ja riippuvuushoidon palvelualue

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja riippuvuushoidon palveluyksikössämme psykologit työskentelevät lasten- tai nuorisopsykiatrialla Seinäjoen keskussairaalassa. Meillä on omat poliklinikat 0-3-vuotiaille ja 3-12-vuotiaille lapsille sekä yli 13-vuotiaille nuorille. Nuorilla ja lapsilla on omat osastot. Yksikössä työskentelee yhteensä 13 psykologia, joiden ohjaus ja asiantuntemus on käytössäsi. Psykologina tai harjoittelijana pääset tekemään psykologisia arvointeja lapsilla ja nuorilla sekä saat kokemusta hoitosuhdetyöskentelystä. Yhteistyötä tehdään perheiden ja verkostojen kanssa ja samoin myös moniammatillisen työryhmässä.

Vastaava psykologi Henna Koivulahti p. 050 474 4936, henna.koivulahti@hyvaep.fi.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Psykiatrian osastoilla, akuuttipsykiatrialla ja erityispoliklinikoilla psykologit työskentelevät erilaisten mielenterveyden häiriöiden arvioinnin ja kuntoutuksen parissa. Psykologin työssä pääset tutustumaan syvällisemmin vakavimpiin mielenterveyden häiriöihin sekä niiden hoitomuotoihin. Työ painottuu moniammatilliseen yhteistyöhön sekä konsultointiin. Asiakastyössä painottuvat arvioinnit diagnostiikan tueksi sekä hoitosuhdetyöskentely.

Tehostettu avohoito ja aikuispsykiatrian osastot psykologi Elina Yli-Nikkola 050 474 4182, elina.yli-nikkola@hyvaep.fi

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Alueen psykiatrisille poliklinikoilla on tarjolla monipuolinen ja tehtäviltään vaihteleva työnkuva mielenterveyden parissa, sisältäen vastaanottokäyntejä, konsultointia sekä psykologisia arviointeja. Työtehtäviä ja harjoittelua on mahdollista painottaa mm. nuoriin aikuisiin, neuropsykiatrisiin potilaisiin ja tutkimuksiin tai ryhmäohjaamiseen oman kiinnostuksen mukaan.

Aikuispsykiatrian vastaava psykologi, Marja Atanassova 050 474 5030, marja.atanassova@hyvaep.fi

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Kuntoutuksen palvelualue, Psykologiyksikkö (Seinäjoki)

Psykologiyksikössä työskennellään erityistason palveluissa tehden psykologin arviointeja ja hoitosuhdetyöskentelyä Seinäjoen keskussairaalan eri poliklinikoilla ja osastoilla. Yksikössä työskentelee 16 psykologia. Meillä voit työskennellä tai harjoitella aikuisten neurologialla ja vaativan kuntoutuksen osastolla, kuntoutustutkimuksessa ja kipupoliklinikalla, geriatrian poliklinikalla, diabetestyöryhmässä, lastentaudeilla sekä lastenneurologian poliklinikalla. Erikoisalasta riippuen työ painottuu joko psykologin tekemiin arviointeihin työryhmän osana tai hoidolliseen yksilötyöskentelyyn (esimerkiksi kipupoliklinikka, diabetestyöryhmä, lastentaudit) ja neuropsykologiseen kuntoutukseen. Oman toimipisteen ohella harjoittelijan on mahdollista tutustua myös muiden erikoisalojen työhön ja myös työnkierto on mahdollista.

Psykologiyksikkö, johtava psykologi Maria Heikkilä 050 474 3339, maria.heikkila@hyvaep.fi

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Lasten ja perheiden palvelut

Opiskeluhuollon psykologit työskentelevät opiskeluhuollon tiimissä, johon kuuluvat lisäksi kuraattorit sekä koulu- ja opiskeluhuollon terveydenhoitajat. Opiskeluhuollon psykologi työskentelee joko esikouluissa, kouluilla ja/tai oppilaitoksissa. Tehtäviin kuuluu opiskelijan yksilökohtainen tuki ja ohjaus liittyen opiskeluun ja hyvinvointiin, oppimisvaikeuksien kartoitus ja osallistuminen monialaisen asiantuntijaryhmän työskentelyyn (yksilökohtainen opiskeluhuolto). Yhteisöllisessä työssä psykologi osallistuu oppilaitoskohtaisen opiskelijahuoltoryhmän toimintaan, antaa konsultaatiota muulle henkilöstölle ja on suunnittelemassa ja toteuttamassa oppilaitoksen hyvinvointia edistäviä menetelmiä ja malleja. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä perheiden, koulun/oppilaitoksen henkilöstön ja muun opiskeluhuollon ja perhekeskuksen henkilöstön kanssa. Opiskeluhuollon psykologin työote on ennaltaehkäisevä.

Opiskeluhuollossa psykologiharjoittelija pääsee tutustumaan laajasti lasten ja nuorten oppimiseen, koulunkäyntiin sekä hyvinvointiin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin. Harjoittelijalle tulee tutuksi psykologinen arviointi, tukien suunnittelu ja toteutus, monitoimijainen työskentely sekä oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa tehtävä yksilöllinen työskentely. Yhteisöllisessä opiskeluhuollossa harjoittelija toimii psykologia-alan asiantuntijana.

Lasten ja nuorten varhaisen tuen palveluyksikköjohtaja, erikoispsykologi Erja Kivineva 044 4525645, erja.kivineva@hyvaep.fi

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Etelä- Pohjanmaan hyvinvointialueella on seitsemän Perheneuvolaa. Perheneuvoloissa palveluiden piiriin kuuluvat alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret perheineen. Kasvatus- ja perheneuvontaa toteutetaan monialaisesti. Kasvatus- ja perheneuvonnassa työskentelee yleensä psykologeja, sosiaalityöntekijöitä/perheneuvojia ja joissakin perheneuvoloissa myös psykiatriaisa sairaanhoitajia.

Psykologin työssä Perheneuvolassa pääset tukemaan perheenjäsenten vuorovaikutusta sekä auttamaan lasten vanhempia löytämään selviytymiskeinoja lasten tunne-elämään ja kasvatukseen liittyvissä huolissa. Tarvittaessa käytät työssäsi psykologisia yksilötutkimusmenetelmiä lapsen ja nuoren tutkimiseen. Työssäsi pääset auttamaan perheitä myös erilaisissa kriisitilanteissa sekä vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja eroon liittyvissä vaikeuksissa. Psykologina työskentelet kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntijana monialaisessa verkostoyhteistyössä.

Terhi Järvi, vastuuyksikköjohtaja, p. 050 381 1684 , terhi.jarvi@hyvaep.fi

Sirkka Autio,  tiimivastaava psykologi p. 040 868 5923, sirkka.autio@hyvaep.fi

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Eskoon tuki- ja osaamiskeskuksessa tarjotaan palveluita vaativan erityisen tuen asiakkaille. Asiantuntija- ja terapiapalveluissa toimii kolme psykologia, joista kaksi pääasiassa lasten ja nuorten palveluissa ja yksi aikuisten palveluissa. Työ on monipuolista ja mielenkiintoista, asiakasryhmämme koostuu pääosin erilaisista kehityksellisistä oireyhtymistä. Toimipisteemme sijaitsevat Seinäjoella Eskoon toimintakeskuksessa. Harjoittelijana pääset tekemään neuropsykologiaan ja neuropsykiatriaan painottuvaa työtä moniammatillisen tiimin tuella. Yhteistyötä tehdään muiden terapeuttien, lääkärin ja perheiden kanssa. Työhön sisältyy sekä psykologisten arvointien tekemistä, konsultoivaa työtä että yhteistyötä eri verkostojen kanssa. Harjoittelijalle tarjoamme kokeneen psykologin ohjauksen.

Psykologi / Asiantuntija- ja terapiapalvelut, Jenna Mäntylä, 050 474 6745, jenna.mantyla@hyvaep.fi

Joupin neuvola

Hallituskatu 20