Psykologiharjoittelijoille

Etelä-Pohjanmaan tarjoaa psykologiharjoittelijoille opintoihin liittyvän 5 kuukauden mittaisia harjoittelujaksoja, joiden aikana pääset tutustumaan monipuolisesti psykologin työhön. Meillä panostetaan ohjaukseen ja perehdytykseen ja meiltä saat riittävän tiiviin psykologin antaman ohjauksen koko harjoittelusi ajaksi sekä muun työryhmän tuen. Olemme saaneet hyvää palautetta psykologiharjoittelijoiltamme nimenomaan ohjauksesta. Meillä voit tutustua myös muiden kuin oma harjoittelupaikan psykologien työhön kiertämällä eri toimipisteissä. Harjoittelun ajalta maksetaan palkkaa. Harjoittelupaikkaa kannattaa kysellä yleensä noin vuosi ennen harjoittelun alkamista, jos tahdot päästä juuri tiettyyn toimipisteeseen.

Alueellamme työllisyystilanne on hyvä myös vastavalmistuneelle psykologille ja usein harjoittelijat ovat työllistyneet heti valmistumisen jälkeen. Jatkokouluttautumisesta kiinnostuneet opiskelijat saavat hyvää kokoemusta neuropsykologian alalta työskentelystä Eskoossa, keskussairaalassa aikuisten ja lastenneurologialla, geriatrialla ja kuntoutustutkimuksessa sekä osittain myös koulupsykologin työstä. Erikoispsykologikoulutusta ajatellen työskentely harjoittelun jälkeen näillä aloilla on yleensä hyväksytty neuropsykologian erikoistumiskoulutukseen työkokemukseen.

Etelä-Pohjanmaalla on edullista asua, harrastusmahdollisuudet ovat monipuoliset ja junayhteydet muualle Suomeen ovat toimivat. Osa harjoittelupaikoista sijaitsee Seinäjoella, osa myös maakunnan alueella, jolloin tarvitset käyttösi oman auton.

Ota rohkeasti yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Jäämme odottamaan yhteydenottoasi ja vastaamme mielellämme kysymyksiin harjoitteluun liittyen!

Mielenterveys- ja riippuvuushoidon palvelualue

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja riippuvuushoidon palveluyksikössämme voit suorittaa psykologiharjoittelun lasten- tai nuorisopsykiatrialla Seinäjoen keskussairaalassa. Meillä on omat poliklinikat 0-3-vuotiaille ja 3-12-vuotiaille lapsille ja yli 13-vuotiaille nuorille sekä omat osastot lapsille ja nuorille. Yksikössä työskentelee yhteensä 13 psykologia. Psykologiharjoittelijana pääset tekemään niin laajoja psykologisia tutkimuksia kuin suppeampia psykologisia arvioita sekä saat kokemusta hoitosuhdetyöskentelystä. Perheiden ja verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö tulee tutuksi ja työtä tehdään yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa

Vastaava psykologi Henna Koivulahti p. 050 474 4936, henna.koivulahti@hyvaep.fi.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Psykiatrian osastoilla ja erityispoliklinikoilla psykologit työskentelevät erilaisten mielenterveyden häiriöiden arvioinnin ja kuntoutuksen parissa. Osastopsykologin työssä pääset tutustumaan syvällisemmin vakavimpiin mielenterveyden häiriöihin sekä niiden hoitomuotoihin. Työ painottuu moniammatilliseen yhteistyöhön, työparityöskentelyyn sekä konsultointiin. Asiakastyössä painottuvat arvioinnit diagnostiikan tueksi sekä hoitosuhdetyöskentely.

Tehostettu avohoito ja aikuispsykiatrian osastot psykologi Elina Yli-Nikkola 050 4182, elina.yli-nikkola@hyvaep.fi

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Alueen psykiatrisille poliklinikoilla on tarjolla monipuolinen ja tehtäviltään vaihteleva harjoittelujakso mielenterveyden parissa, sisältäen mm. vastaanottokäyntejä, konsultointia sekä psykologisia tutkimuksia. Harjoittelun aikana harjoittelijan tehtäviä on mahdollista painottaa myös mm. nuoriin aikuisiin ja/tai neuropsykiatrisiin potilaisiin ja tutkimuksiin, ja/tai ryhmäohjaamiseen oman kiinnostuksen mukaan.

Avohoidon vastaava psykologi, Marja Atanassova 050 – 474 5030, marja.atanassova@hyvaep.fi

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Kuntoutuksen palvelualue, Psykologiyksikkö (Seinäjoki)

Psykologiyksikössä työskennellään erityistason palveluissa tehden psykologin tutkimuksia ja arviointeja Seinäjoen keskussairaalan eri poliklinikoilla ja osastoille. Yksikössä työskentelee 16 psykologia. Meillä voit harjoitella aikusten neurologialla ja vaativan kuntoutuksen osastolla ja kuntoutustutkimuksessa ja kipupoliklinikalla, geriatrian poliklinikalla, diabetestyöryhmässä, lastentaudeilla sekä lastenneurologian poliklinikalla. Sairaalassa työ painottuu eniten tutkimuksiin ja arvionteihin sekä moniammatilliseen ryhmätyöhön, mutta myös lyhyitä hoitosuhteita voi erikoisalasta riippuen olla. Oman toimipisteen ohella harjoittelijan on mahdollista tutustua myös muiden erikoisalojen työhön. Harjoittelija saa hyvät valmiudet itsenäiseen tutkimusten sekä arviointien tekoon.

Psykologiyksikkö, johtava psykologi Maria Heikkilä 050 474 3339, maria.heikkila@hyvaep.fi

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Lasten ja perheiden palvelut

Opiskeluhuollon psykologit työskentelevät opiskeluhuollon tiimissä, johon kuuluvat lisäksi kuraattorit sekä koulu- ja opiskeluhuollon terveydenhoitajat. Opiskeluhuollon psykologi työskentelee joko esikouluissa, kouluilla ja/tai oppilaitoksissa. Tehtäviin kuuluu opiskelijan yksilökohtainen tuki ja ohjaus liittyen opiskeluun ja hyvinvointiin, oppimisvaikeuksien kartoitus ja osallistuminen monialaisen asiantuntijaryhmän työskentelyyn (yksilökohtainen opiskeluhuolto). Yhteisöllisessä työssä psykologi osallistuu oppilaitoskohtaisen opiskelijahuoltoryhmän toimintaan, antaa konsultaatiota muulle henkilöstölle ja on suunnittelemassa ja toteuttamassa oppilaitoksen hyvinvointia edistäviä menetelmiä ja malleja. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä perheiden, koulun/oppilaitoksen henkilöstön ja muun opiskeluhuollon ja perhekeskuksen henkilöstön kanssa. Opiskeluhuollon psykologin työote on ennaltaehkäisevä.

Opiskeluhuollossa psykologiharjoittelija pääsee tutustumaan laajasti lasten ja nuorten oppimiseen, koulunkäyntiin sekä hyvinvointiin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin. Harjoittelijalle tulee tutuksi psykologinen arviointi, tukien suunnittelu ja toteutus, monitoimijainen työskentely sekä oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa tehtävä yksilöllinen työskentely. Yhteisöllisessä opiskeluhuollossa harjoittelija toimii psykologia-alan asiantuntijana.

Lasten ja nuorten varhaisen tuen palveluyksikköjohtaja,

erikoispsykologi Erja Kivineva 044 4525645, erja.kivineva@hyvaep.fi

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Etelä- Pohjanmaan hyvinvointialueella on seitsemän Perheneuvolaa. Perheneuvoloissa palveluiden piiriin kuuluvat alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret perheineen. Kasvatus- ja perheneuvontaa toteutetaan monialaisesti. Kasvatus- ja perheneuvonnassa työskentelee yleensä psykologeja, sosiaalityöntekijöitä/perheneuvojia ja joissakin perheneuvoloissa myös psykiatriaisa sairaanhoitajia.

Psykologin työssä Perheneuvolassa pääset tukemaan perheenjäsenten vuorovaikutusta sekä auttamaan lasten vanhempia löytämään selviytymiskeinoja lasten tunne-elämään ja kasvatukseen liittyvissä huolissa. Tarvittaessa käytät työssäsi psykologisia yksilötutkimusmenetelmiä lapsen ja nuoren tutkimiseen. Työssäsi pääset auttamaan perheitä myös erilaisissa kriisitilanteissa sekä vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja eroon liittyvissä vaikeuksissa. Psykologina työskentelet kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntijana monialaisessa verkostoyhteistyössä.

Terhi Järvi vastuuyksikköjohtaja, 050 3811684 , terhi.jarvi@hyvaep.fi

tiimivastaava psykologi Sirkka Autio 040 8685923, sirkka.autio@hyvaep.fi

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Eskoon tuki- ja osaamiskeskuksessa tarjotaan palveluita vaativan erityisen tuen asiakkaille. Asiantuntija- ja terapiapalveluissa toimii kolme psykologia, joista kaksi pääasiassa lasten ja nuorten palveluissa ja yksi aikuisten palveluissa. Työmme on monipuolista ja mielenkiintoista, asiakasryhmämme on laaja. Toimipisteemme sijaitsevat Seinäjoella Eskoon toimintakeskuksessa. Harjoittelijana pääset tekemään paljon neuropsykologiaan ja neuropsykiatriaan painottuvaa työtä moniammatillisen tiimin tuella. Yhteistyötä tehdään muiden terapeuttien, lääkärin ja perheiden kanssa. Työhön sisältyy sekä psykologisten tutkimusten tekemistä, konsultoivaa työtä että yhteistyötä eri verkostojen kanssa. Harjoittelijalle tarjoamme kokeneen psykologin ohjauksen.

Psykologi / Asiantuntija- ja terapiapalvelut, Jenna Mäntylä, 0504746745, jenna.mantyla@hyvaep.fi

Joupin neuvola

Hallituskatu 20