Broncoalveolaarinen huuhtelunäyte, solututkimus

Bl-BAL-1 4038

Indikaatiot

Alempia hengitysteitä (alveolitaso) edustavien keuhkohuuhtelunäytteiden tärkeimmät indikaatiot: diffuusit keuhkosairaudet (esim. sarkoidoosi, allerginen alveoliitti, fibrotisoiva alveoliitti, eosinofiilinen pneumonia), hoitovasteen ja taudinkulun seuranta, infektiot ja maligniteetit.

Pyyntö

Näin pyydät tutkimusta

Jos halutaan immunohistokemiallinen värjäys (esim. CD1a Langerhansin solut) tai muita erikoisvärjäyksiä (esim. PAS) näistä tulee mainita kliinisissä esitiedoissa. Kyseiset värjäykset voidaan tehdä, jos näytemateriaalia on riittävästi.

Jos samasta näytemateriaalista halutaan muita tutkimuksia (esim. BI-CD4/CD8, BI-BAL-2 eli asbestin kvantitoiminen, mikrobiologian tai kemian tutkimuksia) tulee näille olla omat sähköiset pyynnöt.

Näyte

Näytteenotosta tiedotetaan sytologian laboratorioon heti kun näytteenottopäivä ja kellonaika varmistuvat (yhteystiedot alla). Viimeistään näytteenottoa edeltävänä arkipäivänä. Jos näytettä ei jostain syystä toimitetakaan, asiasta tulee ilmoittaa sytologian laboratorioon.

Näytteitä otetaan vastaan ma-pe klo 7-13.30.

Endoskooppinen huuhtelunäyte subsegmentaalisen bronkuksen tasolta. Toimenpiteessä ruiskutetaan fysiologista keittosuolaliuosta, joka imetään saman tien takaisin ruiskuihin.

Näytettä ei fiksoida. Näyte toimitetaan välittömästi tuoreena ruiskuissa sytologian laboratorioon. Ruiskut asetetaan kaarimaljalle, jonka ympärillä on muovipussi. Pussiin on kiinnitettävä keltainen infektiovaara-tarra. Näytemateriaali on jätettävä henkilökohtaisesti laboratoriohenkilökuntaan kuuluvalle. BI-BAL-1 tutkimusta varten BAL-huuhtelunäytettä tarvitaan vähintään 10 ml. Sytologian laboratoriossa näytemateriaali jaetaan mahdollisiin muihin huuhtelunäytteestä pyydettyihin tutkimuksiin. Näytteenotossa on kiinnitettävä huomiota, että huuhtelunäytteen tilavuuden tulee riittää myös muihin haluttuihin tutkimuksiin.

Näytemateriaalin mukana toimitetaan keuhkopolin täyttämä paperinen BAL-lähete, jonka perusteella sytologian laboratoriossa näytemateriaali jaetaan muita mahdollisia tutkimuksia varten. Paperiseen BAL-lähetteeseen merkitään huuhtelusaaliin tilavuus. Tarvittaessa pyytävä lääkäri priorisoi pyydettäviä tutkimuksia, jos huuhtelunäytteen saanto jää pieneksi.

Menetelmä

Kokonaissolumäärän laskenta Bürkerin-kammiossa (E6/l), sytosentrifuugivalmiste ja Papanicolaou- sekä MGG-värjäys.

Tulos valmiina

Pääsääntöisesti 80 % tutkimuksista vastataan 7 työpäivässä.

Tulkinta

Solujakauman laskeminen ja tutkimuksen tulos ilmoitetaan Papanicolaou-luokituksen mukaisesti. Löydös täsmennetään tarvittaessa lausunnolla.

 

Tiedustelut

Tekniset ohjeet: Sytologian laboratorio puh. 06 415 4709

Muut tiedustelut: Patologian toimisto puh. 06 415 4703 ja puh. 050 474 4954

Päivitetty 31.8.2023